DEN JAZYKŮ

Dne 30. 9. 2016 proběhl na ZŠ Na Stínadlech projekt “DEN JAZYKŮ”.

Tento projekt byl určen pro žáky II. stupně. Byly pro ně vybrány takové země, ve kterých je oficiálním jazykem anglický nebo německý jazyk.

Anglický jazyk byl zastoupen čtyřmi zeměmi, a to Velkou Británií, Irskem, Kanadou a Austrálií.

Německý jazyk byl zastoupen také čtyřmi státy, a to Německem, Rakouskem, Švýcarskem a Belgií.


Žáci se projektu věnovali na svých hodinách anglického a německého jazyka. Byli rozděleni do malých skupinek (cca po 3-4 žácích). Jejich úkolem bylo zpracovat jedno z osmi zadaných témat vztahujících se k jedné anglicky hovořící zemi a jedno z témat k zemi německy hovořící. Skupinky, ve kterých žáci projekt zpracovávali, utvořili sami podle svého vlastního uvážení.