ŠKOLNÍ KROUŽKY


vyučující

název kroužku

pro žáky zdarma, probíhá pod pedagogickým dohledem našich učitelů

den

hodina

p. Zyková

Žákovská knihovna

čt

14:00 - 14:45

p. Kiezlerová

Náprava poruch učení

út 7:00 - 7:45
p. Němcová

Náprava poruch učení

st 7:00 - 7:45

p. Kiezlerová, Tomsová

Pěvecký sbor

čt

14:00 - 15:00

p. Kalátová

Deskové hry

čt 14:00 - 14:45

p. Štarková

Dramatický kroužek

st

14:00 - 14:45

p. Weissová

Matematika a chemie hrou

po 7:00 - 7:45

p. Gerlach

Hravá angličtina (1. – 3.r.)

st

14:00 - 14:45

p. Ježková

Anglická konverzace 6.+7.r.

út 7:00 - 7:45

p. Čermák

Fotbal (2. stupeň)

po

14:00 - 14:45

p. Merwitzová

Příprava na přijímačky z M

čt

7:00 - 7:45

p. Babická

Hrátky s němčinou

st 7:00 - 7:45

 

vyučující

název kroužku

placené – žák platí poplatek za náklady k činnostem

den hodina

p. Butkovičová

Výtvarné činnosti 1x za 14 dní
po 14:00 - 15:30

p. Ottenschlägerová

Keramika 1x za 14 dní st 14:00 - 15:30

p. Jelínková

Šikovné ruce 1x za 14 dní
st 14:00 - 15:00

 

KROUŽKY VE SPOLUPRÁCI S AŠSK

Asociace sportovních klubů – probíhají pod pedagogickým dozorem našich učitelů,

platí se poplatek asociaci 50,- Kč

 

vyučující

název kroužku den hodina

p. Kraus

Míčové hry (2. stupeň)

st 14:00 - 14:45

p. Jakoubě

Míčové hry (1.stupeň) 1x za 14dní
čt 14:00 - 15:30

p. Němcová, p. Dudová

Atletické hry (1.st) 1x za 14dní
po 14:00 - 15:30

 

KROUŽKY EXTERNÍCH SUBJEKTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

Placené – žák hradí poplatek v požadované výši

vyučující

název kroužku den hodina

info@veselaveda.cz

Veselá věda čt 14:00 - 15:00

p.Niče

Florbal (1. – 3.r.) po 16:00 - 17:30