DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Pondělí 1. října

 

Pravidla při návštěvě hodiny

ð Návštěvníci se při vstupu do školy přezují.

ð Návštěvníci mohou vstoupit do výuky jen před jejím zahájením, tj. před začátkem hodiny. V průběhu hodiny již není možné do tříd vstupovat.

ð Návštěvníci se usadí na vyhrazené místo a potichu sledují činnost dětí. Pokud přišli jako skupina, nehovoří mezi sebou, aby nerušili práci učitele a dětí.

ð Návštěvníci v průběhu vyučování neoslovují učitele ani děti. Pokud je osloví samy děti, stručně jim odpoví a nekladou jim žádné otázky.

ð Pokud jsou všechny děti zaměstnané, mohou se návštěvníci potichu procházet po třídě a sledovat jejich činnost zblízka. Fotografovat je možné jen prostředí třídy a vystavené práce, nikoli děti a učitele.

ð Písemnosti dětí, materiály a pomůcky si návštěvníci mohou prohlížet po skončení vyučování. Prohlédnuté věci vrací zpět na původní místo.

ð Případné otázky zodpoví učitelé po vyučování.


Dny otevřených dveří:

Pondělí 1. října 2018

Úterý 6. listopadu 2018

Středa 5. prosince 2018

Čtvrtek 7. února 2019

Pátek 1. března 2019