Přehled plánovaných akcí na školní rok 2017/2018

ZÁŘÍ 2017

datum činnost

4.9. pondělí

Slavnostní zahájení nového školního roku

11. 9. pondělí

Schůzka se zákonnými zástupci (15,30 hodin) -  vyúčtování za 2016/17

11. 9. pondělí

Zahajovací třídní schůzky

- slavnostní zahájení nového školního roku ve ŠJ v 16,00h

(vyúčtování příspěvků šk. rok 2016/17)

- 1. stupeň 16.30h

- 2. stupeň 16.30h

13. 9. středa

Fotografování žáků 1. r. (250,- Kč)

28.9. čtvrtek

Státní svátek

29. 9. pátek

Evropský den jazyků - projekt žáků 2. stupně

29. 9. pátek

Odevzdání příspěvku na akce školy (za rodinu 300,- Kč)

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

 

ŘÍJEN 2017

datum činnost

v 1. týdnu

Zahájení činnosti zájmových kroužků

 

Schůzka Školské rady (14.30 h.)

2. – 6. 10.

Projekt – 1. stupeň: Jablíčkový den

2. 10. pondělí

Den otevřených dveří (možnost navštívit vyučování)

Informativní třídní schůzky (1. + 2. stupeň od 16 – 17h)

Konzultace IVP se zástupcem PPP

2. 10. – 8. 12 pondělí

Plavání 3. A, 3. B

15. + 16. 10.

ne + po

Akce ŠANCE – přehlídka středních škol a učilišť (8.+ 9. r.)

26. + 27.10.

Podzimní prázdniny

28.10. sobota

Státní svátek (Den české státnosti)

31. 10. úterý

Odevzdání přihlášky ke studiu na SŠ s talentovou zkouškou

Večer strašidel – od 16,30h (žáci 1. stupně, děti z MŠ, rodiče)

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

 

LISTOPAD 2017

datum činnost

7. 11. úterý

Den otevřených dveří (možnost navštívit výuku)

17.11. pátek

Státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)

23. 11. čtvrtek

Pedagogická rada (ve 14h)

23. 11. čtvrtek

Volby do Školské rady (15.30 – 18.00h)

23. 11. čtvrtek

Třídní schůzky + volby do školské rady

- 1. stupeň 16.00h

- 2. stupeň 16.30h

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

PROSINEC 2017

datum činnost

5. 12. úterý

1. schůzka nově zvolené Školské rady (předání dokumentace)

6. 12. středa

Den otevřených dveří (možnost navštívit vyučování)

Vánoční akademie pro rodiče v 16h (Dům kultury Teplice)

23.12. - 2.1. 2018

Vánoční prázdniny

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

 

LEDEN 2018

datum činnost

3.1. středa

Zahájení vyučování po vánočních prázdninách

3. 1. – 16. 3. středa

Plavání 2. A, 2. B

8. 1. pondělí

Informativní třídní schůzky (1. + 2. stupeň od 16 – 17h)

15. 1.

Zahájení talentových zkoušek na SŠ

25. 1. čtvrtek

Pololetní pedagogická rada (ve 14h)

 

Lyžařský výcvik žáků sedmého ročníku (podle sněhových podmínek)

31.1. středa

Vysvědčení


Testování Kalibro 9. r., 7. r.

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

 

ÚNOR 2018

datum činnost
1. 2. čtvrtek

Den otevřených dveří (možnost navštívit výuku)

2.2. pátek

Jednodenní pololetní prázdniny

19. - 25.2.

Jarní prázdniny

26. 2. pondělí

odevzdání přihlášek ke studiu (kontrola VP)

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

 

BŘEZEN 2018

datum činnost

2. 3. pátek

Den otevřených dveří (možnost navštívit výuku)

5. 3. pondělí

Informativní třídní schůzky (1. + 2. stupeň od 16 – 17h)

19. – 23.3.

Týden otevřených dveří (8.00 – 14.00)

29. + 30.3.

Velikonoční prázdniny

Testování Kalibro 3., 5. r.

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

 

DUBEN 2018

datum činnost
2. 4.

Velikonoční pondělí

3. + 4. 4.

út + st

Zápis žáků do 1. třídy

26. 4. čtvrtek

pedagogická rada (ve14h)

Schůzka Školské rady

26. 4. čtvrtek

Třídní schůzky

- 1. stupeň 16.00h

- 2. stupeň 16.30h

 

1. kolo přijímacích pohovorů na SŠ

27. 4. pátek

Den Země - projekt žáků 2. stupně

27. 4. pátek

Pálení čarodějnic - projekt 1. stupeň

do 30.4.

Termín pro odklad povinné školní docházky

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

 

KVĚTEN 2018

datum činnost

1.5. úterý

Státní svátek (Svátek práce)

8.5. úterý

Státní svátek (Den vítězství)

od 9. 5. středa

2. kolo přijímacích pohovorů na SŠ

 

OČMU

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

 

ČERVEN 2018

datum činnost
1. 6. pátek

oslava Dne dětí

4. 6. pondělí

Informativní třídní schůzky (1. + 2. stupeň od 16 – 17h)

5. 6. úterý

schůzka rodičů budoucích prvňáčků (16,00h)

21. 6. čtvrtek

závěrečná pedagogická rada (ve 14h)

22. 6. pátek

sportovní den „Stínadláček“ - projekt žáků 1. a 2. stupně

28. 6. čtvrtek

rozloučení se žáky 9. ročníku

29.6. pátek

konec školního roku

1.7. – 31.8.

Hlavní prázdniny