Naše škola je zapojena již čtyři roky do projektu FOND SIDUS, který
pomáhá českým dětem v nemocnicích. Každý rok pomůžeme nákupem určitých
výrobků - letos jsme si mohli vybrat knížku Pohádkoví lepícíza 40,- Kč.