Zahájení projektu EU Peníze školám

Naše škola se od 15. září 2011 zapojila do celostátního projektu EU – Peníze školám.


Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

 

Tento projekt je mimo jiné zaměřen na vytvoření vzdělávacích materiálů pro potřeby našich žáků s maximálním využitím ICT technologií. Z finančních prostředků projektu se budeme snažit o zlepšení technického vybavení školy – nákup interaktivních tabulí a počítačů. Během 30 měsíčního projektu budou pedagogičtí pracovníci proškoleni ve využití ICT ve výuce a poté budou vytvářet výukové materiály pro práci s interaktivní tabulí.

Ukončení projektu EU Peníze školám

K 26. 5. 2014 jsme ukončili projekt. Všechny cíle, které jsme si stanovili na počátku, jsme splnili, naplánované výstupy také:

1) I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

- byly vytvořeny 2 sady VM (1 sada pro čtenářskou gramotnost 36 DUM a 1 sada pro informační gramotnost 36 DUM)

- celkem podpořených žáků 242 (129 hoši, 113 dívky, 10 IVP)

- cílem aktivity bylo zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti novými moderními pomůckami, aby žáci porozuměli čtenému textu a aby ho dovedli analyzovat a syntetizovat

- cíle bylo dosaženo

2) I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

- byli proškoleni 2 pedagogičtí pracovníci školy v oblasti směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

- tito pedagogové předali informace ze semináře svým kolegům

- cíle bylo dosaženo

3) II/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

- bylo vytvořeno 21 sad VM (pro předměty: AJ, NJ, M, Prv, Př, Vl, D, ORV, F, CH, Př, Z, Ch, Hv, Umění a kultura; celkem 420 DUM))

- celkem podpořených žáků 216 (hoši 121, dívky 95, IVP 10)

- cílem aktivity bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím činností využívajících digitální technologie tak, aby zvyšovaly dynamiku, originalitu a interakci mezi pedagogem a žákem

- cíle bylo dosaženo

4) III/3  Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

- byli proškoleni 2 pedagogičtí pracovníci školy pro využívání digitálních technologií ve výuce i v profesním životě

- tito pedagogové předali informace ze semináře svým kolegům

- cíle bylo dosaženo

Vytvořené materiály jsou všem zájemcům

k dispozici u Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS.


Výběrové řízení IAT

Výzva k podání nabídek

Příloha 1A - krycí list

Příloha 1B - kupní smlouva

 

Výsledek výzvy

Výsledek podání nabídek

 

Výběrové řízení PC

Výzva k podání nabídky

Příloha 1A - krycí list

 

Výsledek výzvy

Výsledek podání nabídky