TŘÍDNÍ INFORMACE

 

Přehled plánovaných akcí na školní rok 2017/2018

 

PRÁVĚ PROBÍRÁME

Předmět

datum zpráva
Český jazyk

duben

1. Aprílové přeháňky/s.72-75/- Hlásky a písmena Ď,Ť,Ň, verše a písně; - Skupiny di,ti, ni

2. Chodíme do divadla /s.76-79

- Skupiny dě,tě,ně, čtení delších větných celků, sport, volba povolání

PS: dě,tě,ně,Y,E

- Skupiny bě,pě,vě,mě, čtení s porozuměním,

výlet, pravěk

3. Dědeček a babička /s.80-83/

4. S třídou do pravěku /s.84-87/

 

PS: bě,pě,vě,mě

Anglický jazyk

duben

• interaktivní videa - opakování na: www.english-time.eu
- jmenuji se
• interaktivní hry - opakování  známých her na: www.english-time.eu
• poslech - písničky:
- Barevní motýlci >>
- Barvy- co máš rád? >>
- Deset malých indiánů
- Deset malých čísel

Matematika

duben

1. Sčítání do 20 s přechodem desítky

2. Rozklady čísel a dopočítávání

3. Pamětné sčítání a odčítání - procvičování

4. Propojení geometrie s praktickým životem

- Počítáme do 20, součet trojice čísel

- Číslo, pořadí

- Modelování těles, práce se stavebnicí

- Opakování a procvičování

 

- Didaktické hry

Prvouka

duben

Zvířata domácí a volně žijící

- moje zvířátko, co dělá chovatel

- staráme se o psa, rozumíme chování psů

- domácí zvířata, lesní zvířata

Velikonoce

Pracovní vyučování

 


Tělesná výchova

 


Výtvarná výchova

 


Hudební výchova

 


 

1. Aprílové přeháňky/s.72-75/- Hlásky a písmena Ď,Ť,Ň, verše a písně; - Skupiny di,ti, ni

2. Chodíme do divadla /s.76-79

- Skupiny dě,tě,ně, čtení delších větných celků, sport, volba povolání

PS: dě,tě,ně,Y,E

3. Dědeček a babička /s.80-83/

4. S třídou do pravěku /s.84-87/

- Skupiny bě,pě,vě,mě, čtení s porozuměním,

výlet, pravěk

PS: bě,pě,vě,mě