TŘÍDNÍ INFORMACE

 

Přehled plánovaných akcí na školní rok 2017/2018

 

PRÁVĚ PROBÍRÁME

Předmět

datum zpráva
Český jazyk

květen

mluvnice:

- Písmena Q,W,X, komiks

PS: Q,X,W, rozšiřující psaní

- Naše vlast

PS: psaní písmen podle diktátu

Pohádky, hádanky, říkadla

PS: diktát slabik, opis, přepis

PS: diktát vět - společná oprava, opis, přepis

literární výchov, komunikační a slohová výchova:

- Procvičování čtenářských dovedností,

- Čtení s porozuměním,

1. Letíme do vesmíru /s.88-91/

2. Tady jsme doma /s.92-95/

ČÍTANKA

3. V ptačí říši /str. 6 – 11/

Na louce /str. 12 – 17/

 

4. Co se děje u vody  /str. 18 – 23/

Kouzelný les  /str.24 – 29/

Se zvířátky je nám dobře /str. 30 – 34/

 

Anglický jazyk

duben

• interaktivní videa - opakování na: www.english-time.eu
- jmenuji se
• interaktivní hry - opakování  známých her na: www.english-time.eu
• poslech - písničky:
- Barevní motýlci >>
- Barvy- co máš rád? >>
- Deset malých indiánů
- Deset malých čísel

Matematika

květen

- Odčítání do 20 s přechodem desítky

- Numerace, porovnávání čísel v oboru do 20, číselná osa

- Orientace v ploše a v prostoru

- Hledání možností, opakování

 

- Orientace v uspořádání

Prvouka

květen

Člověk a čas

-týden, měsíce, rok, kalendář

-následnost událostí

Naše tělo ve zdraví a nemoci

- naše tělo, co potřebujeme k životu

-nemoc

-naše smysly, jak poznáváme svět

 

- co dělat když…

Pracovní vyučování

 


Tělesná výchova

 


Výtvarná výchova

 


Hudební výchova

 


 

1. Aprílové přeháňky/s.72-75/- Hlásky a písmena Ď,Ť,Ň, verše a písně; - Skupiny di,ti, ni

2. Chodíme do divadla /s.76-79

- Skupiny dě,tě,ně, čtení delších větných celků, sport, volba povolání

PS: dě,tě,ně,Y,E

3. Dědeček a babička /s.80-83/

4. S třídou do pravěku /s.84-87/

- Skupiny bě,pě,vě,mě, čtení s porozuměním,

výlet, pravěk

PS: bě,pě,vě,mě