Projekt 1. stupně „ Jablíčkový den“

27. 9. 2012 proběhl na 1.stupni den, který měl připomenout nadcházející podzimní dny.

 

-   cílem projektu byla výchova ke zdraví a zdravá výživa, etická výchova, chování mezi spolužáky, vzájemná pomoc

-   náš projekt navázal na Projekt EU „Ovoce do škol“- zdravá svačina

-   žáci 1.stupně soutěžili tentokrát za svoji třídu / každá třída tvořila družstvo/

-   děti byly rozděleny na 2 kategorie – mladší / 1. a 2. třídy/ starší / 3. – 5. třída/

-   každá třída měla určenou svoji barvu oblečení / barvy jablek/

-   celý den byl rozdělen na 4 části

-                             výtvarná / výroba koláže/¨

-                             vědomostní / test znalostí z hod. Přírodovědy/

-                             sportovní  / soutěže obratnosti/

-                             hudební /zpěv a společný tanec/

 

 

V tento den proběhla netradiční společná svačina na chodbě, kterou tentokrát připravily

všechny maminky / záviny, koláče, dorty, dezerty, šátečky, rohlíčky, palačinky, plněná jablka/.  Samozřejmě nechyběl ani jablíčkový čaj a sirup.

 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům,

 

 

kteří se přípravou svačiny podíleli na našem projektovém dni.