eTwinnig

 

V lednu 2012 se naše škola zaregistrovala na mezinárodním portále aktivity eTwinning. Tato aktivita je iniciována Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Aktivita je koordinována Centrálním podpůrným střediskem (CSS) a národními podpůrnými středisky pro eTwinning (NSS) v každé zapojené zemi. V ČR pracovníci eTwinning NSS informují o aktuálním dění, poskytují metodickou a technickou podporu a organizují další činnosti pro podporu a rozvoj aktivity eTwinning.

Nejdůležitější cíle:

motivovat žáky tím, že budou dělat něco netradičního, nového a zajímavého,

využít informační a komunikační technologie, které zkracují vzdálenosti a umožnit tak studentům a učitelům navštívit a prozkoumat i jinak vzdálené a obtížně dostupné kouty Evropy,

poznat vzdělávací systémy v jiných evropských zemích,

seznámit se a vyměnit si nápady s jinými učiteli a obohatit tak své zkušenosti,

dozvědět se něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím, abychom tak zvýšili povědomí o kulturní různorodosti,

představit nový způsob výuky na naší škole rodičům, místní komunitě, institucím školské správy a mnohým jiným,

rozvinout spolupráci v rámci své školy, zavést mezipředmětové vyučování a tak si rozšířit vlastní znalosti určitého předmětu nebo oboru,

zlepšit si znalosti cizího jazyka,

zdokonalit své vlastní metody učení díky poznatkům a zkušenostem z partnerských škol.