Plody podzimu“

 

Celodenní projekt: „Plody podzimu“ se uskutečnil 20. 10 2010 s dětmi z 1. stupně.

    Cílem projektu bylo praktickým způsobem uchopit poznávání tohoto ročního období tak, aby na jeho konci  došlo

 k zobecnění poznatků.

  12 družstev bylo složeno z žáků 1. stupně napříč

  všemi ročníky. Přípravná fáze probíhala na

  všech úrovních. Zapojily se do ní jak děti, tak

  jejich pedagogové.

  Děti  sbíraly teoretické i praktické poznatky ve

  vyučování i na vycházkách, vyzdobily si dveře

  výtvarnými pracemi s podzimní tématikou

  (soutěž p. uč. Kyselkové) a jejich učitelky

  vymýšlely, jak tento výjimečný den připravit tak,

  aby si z něj  žáci co nejvíce odnesly a přitom si

  jej užily.

 

   Sešli jsme se na chodbě, přivítali se a rozdělili si úkoly.

 První z úkolů bylo z látky a různých přírodnin

 vyrobit skřítka „Podzimníčka,“ pojmenovat ho a

 složit na něj básničku. Tento úkol byl velmi

 náročný na čas, takže ho děti mohly plnit po

 celou dobu praktické části. Mezi tím postupně

 družstva plnila další tři úkoly.

 Druhý úkol bylo prohlédnout si různé plody (24)

 a domluvit se na jejich názvech. Podle počtu

 poznaných  plodů dostaly děti body.

 Třetí úkol je přilákal svou vůní a polechtal jejich

 mlsné jazýčky. Měly totiž bez použití zraku

 uhodnout podle vůně, chuti a hmatu,  jaké plody

 pro ně byly nachystané. 

 Čtvrtým úkolem byl test na IT. Děti si zábavnou formou zopakovaly a shrnuly poznatky o podzimu.

 Vyvrcholením celého vydařeného dopoledne byla prezentace Podzimníčků i básniček a vyhlášení vítězů.

 Vítězů nejen tohoto dopoledne, ale i dlouhodobé soutěže o nejkrásněji vyzdobené podzimní dveře. Rozcházeli jsme se

 spokojeni, plni dojmů a zážitků.