DRUŽINA

Vaše dítě má možnost navštěvovat školní družinu. Školní družina slouží žákům 1. -3. tříd.

V případě volné kapacity i pro žáky 4. ročníků. Kapacita školní družiny je omezená, proto jsou žáci přijímání dle kritérií. Žáci první a druhé třídy jsou přijímáni přednostně.

Přihláška do školní družiny se odevzdává se při vstupu do ŠD (prvním přihlášení dítěte), každý rok docházky do ŠD se odevzdává

Zápisní lístek do školní družiny

(možnost poslat elektronicky naskenované s podpisem na email: zykova@zsnastinadlech.cz nebo lze také odevzdat paní vychovatelce až 01.09.)

Školní družina je zpoplatněna, vybírání poplatků je rozvrženo do třech splátek a  činí  200,- na jeden měsíc.

Více informací v Řádu školní družiny

 

Kritérie pro přijetí do ŠD:

Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníků ZŠ

V případě volné kapacity budou přijímáni žáci 3. ročníků, dle následujících kritérií a v uvedeném pořadí:

1) každodenní pravidelná docházka do ŠD (před vyučováním a s odchody po 15. hodině)

2) každodenní pravidelná docházka do ŠD (s odchody po 15. hodině)

3) vzdálenost dojíždění do školy

 

V případě opakované neomluvené absence v ŠD nebo využívání pobytu jen ve velmi omezené míře může být rozhodnuto o vyloučení dítěte z docházky do ŠD. Rozhodnutí bude rodičům po předchozím upozornění sděleno písemně. Tímto se uvolní kapacita pro nové zájemce, kteří byli odmítnuti