Školní jídelna ve školním roce 2017/18

 

Pokud chcete, aby vaše dítě navštěvovalo školní jídelnu, je nutné vyplnit

přihlášku ke stravování.

(vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte vedoucí jídelny před zakoupením obědů)

Cena čipu na oběd je 50,- Kč.

Telefonní kontakt: 417 531 120

 

 

Zaměstnanci školní jídelny

jméno

pracovní zařazení

Iveta Seidlová

vedoucí ŠJ

Zlatuše Drozdová

kuchařka

Eva Pejšová

kuchařka

Ivana Riedlová

kuchařka

Jitka Valentová

pracovnice provozu ŠJ

Romana Jirásková

pracovnice provozu ŠJ

 

Výdej obědů

po - pá

děti

11.45 – 14.15h

po - pá

cizí strávníci

11.15 – 11.45h

 

Platný ceník

čip

 

50,- Kč

oběd

6 – 10 let

19,- Kč

oběd

11 – 14 let

21,- Kč

oběd

15 a více let

24,- Kč

oběd

cizí strávníci

50,- Kč

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

1.  Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání a vyhláškou

č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování.

2.  Školní jídelna zajišťuje stravování ve dnech školního vyučování. Ve dnech prázdnin, ředitelského volna, nemoci nemají

žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd.

3.  V době nepřítomnosti žáka ve škole musí rodiče oběd odhlásit, pouze první den nemoci lze oběd vydat do jídlonosiče,

ostatní dny lze oběd zakoupit za plnou částku (50,-Kč).

4. Stravné se platí předem hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny.

5.  Stravné se přihlašuje nebo odhlašuje 24 hodin předem. V případě nepřítomnosti žáka lze oběd odhlásit příslušný den

ráno do 8 hodin ( možno po telefonu).

6.  Obědy jsou objednávány a vydávány pomocí čipů. Ztrátu čipu strávník ihned ohlásí vedoucí školní jídelny.

7.  Obědy lze vybírat ze dvou menu, menu č. 2 se vaří pouze v případě alespoň 10 zájemců.

8.  Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga, vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařky. V případě nevhodného

nebo hrubého chování může být strávník na základě § 31 zákona č.561/2004 Sb. o základním vzdělávání ze stravování

vyloučen. V případě ničení majetku ŠJ bude škola požadovat opravu nebo náhradu vzniklé škody.