Název projektu:          Školním rokem s eTwinningem

 

Popis:

 

Žáci budou průběžně informovat partnerské školy o svých školních i mimoškolních  aktivitách během školního roku. Současně se pokusí různými způsoby zapojit seniory. Jednotlivé aktivity budou zdokumentovány a zpracovány různými způsoby a získané informace od partnerských škol budou využity k dalším účelům.

Účastníci:

 

 1. ZŠ s RVTV Na Stínadlech, Teplice (Česká Republika)

třída 7.A

učitelka: Mgr. Klára Šmicová

2. Sonderpädagogisches Förderzentrum "Pestalozzi" Waren (Německo)

učitelka: Elke Tertocha

3. Zespół Szkół nr 4, Raciechowice, Polsko

učitelka: Malgorzata Janik

Komunikační jazyk: Němčina

Věk žáků: 13-15

Cíle projektu:

 • · poznat nové kamarády
 • · použít cizí jazyk v každodenním kontextu
 • · zlepšení sociálních, komunikativních a jazykových dovedností
 • · písemná interakce se stejně starými žáky v němčině
 • · využití stále nových ICT nástrojů
 • · překročení národních hranic a získání evropského aspektu
 • · poznat jinou kulturu a tu porovnat s vlastní, najít rozdíly a podobnosti.

Trvání projektu: říjen 2012- červen 2013

Nástroje: PowerPoint, Word

E-mail, Blog, Glog

Twinspace

Obrázky, fotky, videa

Průběh:

I. Učitelé jednotlivých žáků se postarají o seznámení se s projektem (do poloviny října)

II. Žáci budou přihlášení na portálu Twinspace (konec října)

III.  Žáci sepředstaví ( osobní údaje, koníčky, rodina,..), vytvoří mezinárodní týmy, kde se vzájemně lépe poznají pomocí dopisů, fóra, chatu,… (listopad)

IV. Žáci zorganizují krátká setkání se seniory a připraví společnou aktivitu (např. společné vaření), vytvoří dárky k Vánocům v rámci pracovního vyučování atp. Následně své aktivity popíší v německém jazyce, připojí obrázky, fotodokumentaci, vytvoří koláže, výstavy,… ze získaných materiálů od partnerských škol. (prosinec)

V. V další fázi bude probíhat práce na dílčích úkolech projektu, které se budou odvíjet od situace a spolupráce všech zúčastněných.

Požadované výsledky:

 • · zlepšení jazykové kompetence
 • · nové impulsy pro motivaci učit se cizí jazyky
 • · rozvoj autonomie žáků při učebním procesu
 • · mezigenerační spolupráce
 • · příprava plakátu a prezentace s materiály partnerské školy
 • · otevřenost, akceptace jiných kultur a jiné mentality
 • · rozvoj pozitivní spolupráce mezi učiteli pro organizaci případné budoucí výměny žáků

 

Mgr. Klára Šmicová