třídní učitelka:  Mgr. Lenka Butkovičová

rozvrh hodin