třídní učitelka: Mgr. Hana Kiezlerová

rozvrh hodin