třídní učitelka: Mgr. Lenka Kalátová

rozvrh hodin