třídní učitelka: Ing. Alice Weissová

rozvrh hodin