Výsledky voleb do školské rady

Protokol o průběhu voleb
- zákonní zástupci

Předseda komise:          p. Blanka Heřmanová

Jména členů komise:    Mgr. Linda Müllerová

p. Iveta Seidlová

 

Datum konání voleb:   20. 11. 2014

 

Počet oprávněných voličů :   265

 

Počet zúčastněných voličů :   15

 

Výsledek voleb (pořadí kandidátů + počet získaných hlasů)

 

p. Červenclová 4

p. Čápová 3

p. Kláštěrková 3

p. Pondělíčková 2

p. Kounovský 1

p. Bittala 1

p. Janáčková 1
Protokol o průběhu voleb
- pedagogičtí pracovníciPředseda komise:        p. Blanka Heřmanová

Jména členů komise:  Mgr. Linda Müllerová

p. Iveta Seidlová

 

Datum konání voleb :   20. 11. 2014

 

Počet oprávněných voličů :    18

 

Počet zúčastněných voličů :    13

 

Výsledek voleb (pořadí kandidátů + počet získaných hlasů)

 

p. Weissová 7

p. Kraus 4

p. Šmicová 1

p. Butkovičová 1


VOLBY  DO  ŠKOLSKÉ  RADY

VÝSLEDKOVÁ  LISTINADatum konání voleb: 20. 11. 2014

Zvoleni s nejvyšším počtem hlasů byli:

 

  • za zákonné zástupce :

 

p. Červenclová 4 hlasy

p. Čápová 3

p. Kláštěrková 3

p. Pondělíčková 2

p. Kounovský 1

p. Bittala 1

p. Janáčková 1

 

  • za pedagogické pracovníky :

 

p. Weissová 7 hlasů

p. Kraus 4

p. Šmicová 1

p. Butkovičová 1

 

  • za MgM Teplice byl jmenován :

MUDr. Svatopluk Černý

ŠKOLSKÁ  RADA
2015 – 2018


Za MgM Teplice :

MUDr. Svatopluk Černý

Za pedagogické pracovníky :

Ing. Alice Weissová

Za zákonné zástupce :

p. Lenka Červenclová