Zájmové kroužky 2018 - 2019

ŠKOLNÍ KROUŽKY


vyučující

název kroužku

pro žáky zdarma, probíhá pod pedagogickým dohledem našich učitelů

den

hodina

p. Zyková

Žákovská knihovna

st

12:50 - 13:50

p. Kiezlerová

Náprava poruch učení

st 7:00 - 7:45
p. Tomsová

Pěvecký sbor

čt 14:00 - 15:30

p. Kalátová

Deskové hry

út

14:00 - 14:45

p. Izerová

Tanec nás baví

čt 14:00 - 14:45

p. Weissová

Matematika jinak

po

7:00 - 7:45

p. Gerlach, Ježková

Jak na angličtinu

po 14:00 - 14:45

p. Merwitzová

Matematiky se nebojíme

po

14:00 - 14:45

p. Babická

Hravá němčina

čt 14:00 - 14:45

 

vyučující

název kroužku

placené – žák platí poplatek za náklady k činnostem 200 kč/pol.

den hodina

p. Butkovičová

Výtvarné činnosti 1x za 14 dní
st 14:00 - 15:30

p. Jelínková

Šikovné ruce 1x za 14 dní
po 14:00 - 15:00

 

KROUŽKY VE SPOLUPRÁCI S AŠSK

Asociace sportovních klubů – probíhají pod pedagogickým dozorem našich učitelů,

platí se poplatek asociaci 100,- Kč

 

vyučující

název kroužku den hodina

p. Kraus

Míčové hry (2. stupeň)

st 14:00 - 14:45

p. Čermák

Fotbal - 2. st.   1x za14 dní
13:00 - 13:45

p. Němcová

Atletické hry (1.st)
po 14:15 - 15:00

 

KROUŽKY EXTERNÍCH SUBJEKTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

Placené – žák hradí poplatek v požadované výši

vyučující

název kroužku den hodina

info@veselaveda.cz

Veselá věda čt 14:00 - 15:00

p. Rabihová

Společenský tanec čt 14:00 - 15:00