Pedagogický sbor

třída

jméno

předměty kontakty konzultace

Mgr. Irena Eisnerová

ředitelka školy

úřední hodiny

školy

Mgr. Alena Fojtíková

zástupce ředitelky


úřední hodiny

školy

1. A

Mgr. Jana Zyková
1. stupeň + Hv
po 7:20 - 7:40

1. B

Mgr. Hana Kiezlerová

1. stupeň


po 7:20 - 7:40

2. A

Mgr. Michaela Štarková 1. stupeň
po 7:30 - 7:50

2. B

Mgr. Lenka Butkovičová 1. stupeň + NJ

út 13:00 - 14:00
3. A Mgr. Patra Jakoubě

1. stupeň


út 7:15 - 7:40

3. B

Mgr. Martina Němcová 1. stupeň

po 7:20 - 7:40
4. A Mgr. Lenka Kalátová

1. stupeň


st 11:00 - 11:30

4. B

Michaela Dudová 1. stupeň
po 7:15 - 7:40
5. A Mgr. Monika Jelínková

1. stupeň


po 13:30 - 14:30

6. A

Mgr. Vladimíra Babická
AJ, NJ
st. 7:15 - 7:40

6. B

Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. AJ st 14:00 - 15:00
7. A

Ing. Alice Weissová

M, Ch, Tv, ORV, Inf út 7:15 - 7:40
8. A Jolana Ježková AJ

po 7:15 - 7:40

9. A Mgr. Patrik Kraus M, Fy

 

st 7:15 - 7:40

Mgr. Miroslava Klausová

ČJ, D út 13:30 - 14:00


Lenka Merwitzová

Z, Př, Tv po 7:15 - 7:40


Dominik Čermák Inf, Tv

pá 7:15 - 7:40

Bc. Jitka Burešová

vychovatelka ŠD

út 15:00 - 15:30
pí. Jitka Beerová, DiS

vychovatelka ŠD

út 15:00 - 15:30

pí. Barbora Bindrová

vychovatelka ŠD st 15:00 - 15:30


pí. Ivana Jelínková vychovatelka ŠD út 14:45 - 15:15

 

pí Jana Ottenschlagerová asistent pedagoga út 13:00 - 14:00

 

pí. JanaThomanová asistent pedagoga út 7:15 - 7:30

 

pí. Veronika Tomsová asistent pedagoga po 7:15 - 7:40

 

pí. Zdeňka Cholinská asistent pedagoga po 7:20 - 7:40

 

 

 

 

Správní zaměstnanci

jméno

pracovní zařazení

Blanka Heřmanová

hospodářka a ekonomka

Jiří Fuchs

školník

Dana Sochová

uklízečka

Jana Bachofnerová

uklízečka

Eva Šenková

uklizečka

 

 

 

 

Školní jídelna

jméno pracovní zařazení

Iveta Seidlová

vedoucí ŠJ

Zlatuše Drozdová

kuchařka

Eva Pejšová

kuchařka

Ivana Riedlová

kuchařka

Jitka Valentová

pracovnice provozu ŠJ

Romana Jirásková

pracovnice provozu ŠJ