Školní rok 2016/17

Zápis ze schůze Školské rady

 

Dne: 25. 8. 2016

Program schůze:

 

1)       Přivítání

2)       Schválení – přepracované ŠVP

3)       Diskuse

4)       Termín příští schůzky

 

Průběh schůze:

1)      Předsedkyně přivítala přítomné členy rady.

2)      Školská rada byla seznámena a odsouhlasila přepracované ŠVP ( zapracována inkluze).

3)      Diskuse

4)      Termín další schůzky – bude stanoven operativně, dle potřeb.

 

 

Zápis provedla: Ing. Alice Weissová              …………………………………….

 

Předsedkyně: Pí Lenka Červenclová              ….…………………………………

 

Za MgM Teplice: MUDr. Svatopluk Černý    ……………………………………

 

V Teplicích  25. 8. 2016

 

 

Zápis ze schůze Školské rady

 

Dne: 20. 9. 2016

Program schůze:

 

1)       Přivítání

2)       Schválení – výroční zprávy

3)       Diskuse

4)       Termín příští schůzky

 

Průběh schůze:

1)      Ing. Weissová přivítala přítomné členy rady.

2)      Školská rada byla seznámena a odsouhlasila výroční zprávu školy.

3)      Diskuse

4)      Termín další schůzky – bude stanoven operativně, dle potřeb.

 

 

Zápis provedla: Ing. Alice Weissová              …………………………………….

 

Předsedkyně: Pí Lenka Červenclová              ….…………………………………

 

Za MgM Teplice: MUDr. Svatopluk Černý    ……………………………………

 

 

 

V Teplicích  20. 9. 2016