ZÁPIS ZE 6. SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 

Dne 23. 3. 2018

Přítomni: Filip Kubík, Viktorie Kotvaldová, Michal Podhorský, Veronika Češpivová, Jana Urbanczyková, Anna Krikunova, Daniel Štěpka, Adéla Čermáková, Jan Pondělíček, Ondřej Čermák, Diana Straková, Fanda Šanda, Jakub Štefanský, Natálie Babičková

Nepřítomni: Tereza Kloučková, Dominik Novák

Program

1. Přivítání

2. Problémy ve třídách

3. Školní výlet

4. Animační den

5. Anketa pro učitele

6. Termín další schůzky

Průběh:

1. Po úvodním přivítání jsme přešli k problémům ve třídách.

2. V současné chvíli není třeba řešit žádné problémy v našich třídách, vše zvládáme s pomocí učitelů a třídních učitelů.

3. Každá třída přednesla svůj plán na školní výlet:

třída

plán

4.A

ZOO Ústí nad Labem

4.B

Zatím neví

5.A

JumpAréna v Ústí nad Labem

6.A

JumpAréna v Ústí nad Labem

6.B

Zatím neví

7.A

GameOn

8.A

Nevyslali zástupce

9.A

JumpAréna v Ústí nad Labem


třídy 5. A, 6. A, 9. A – spojí síly při organizaci, společně naplánují termín a dopravu

třídy 4. B, 6. B, 8. A – do příští schůzky budou mít vyřešené

4. Padl návrh na téma Animačního dne – „Pyžamový den“ – ve třídách budeme hlasovat

5. Každá třída si vylosovala 3 učitele, se kterými povedou rozhovor

a) co se líbí na učitelské práci, u nás ve škole

b) co se nelíbí

=> odevzdat do 20.4.

6. Termín příští schůzky: v pátek 20. 4. 2018 v 9.40 h ve sborovně

 

Sepsala: Mgr. Irena Eisnerová

 

ZÁPIS Z 5. SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Dne 16. 2. 2018

Přítomni: Filip Kubík, Viktorie Kotvaldová, Michal Podhorský, Veronika Češpivová, Jana Urbanczyková, Anna Krikunova, Daniel Štěpka, Adéla Čermáková, Jan Pondělíček, Dominik Novák, Ondřej Čermák, Diana Straková, Fanda Šanda, Jakub Štefanský

Nepřítomni: Natálie Babičková, Tereza Kloučková

Program

1. Přivítání

2. Problémy ve třídách

3. Vyhodnocení akcí za 1. pololetí

4. Školní výlet – naplánování

5. Animační den - naplánování

6. Termín další schůzky

Průběh

1. Po úvodním přivítání jsme přešli k problémům ve třídách.

2. V současné chvíli není třeba řešit žádné problémy v našich třídách, vše zvládáme s pomocí učitelů a třídních učitelů.

3. Paní ředitelka přednesla vyhodnocení akcí za 1. pololetí, které se nám líbily a které ne, proběhla krátká diskuze o tom, proč se nám některé akce nelíbily. Ve sborovně bude vyvěšeno shrnutí, aby naši učitelé věděli, které akce mají x nemají úspěch.

4. Měli jsme se vyjádřit k akcím, které bychom rádi ve 2. pololetí, z nich máme za úkol vybrat jednu a naplánovat si jí jako náš výlet na závěr školního roku.

5. Budeme přemýšlet o zaměření animačního dne v červnu (v minulých letech proběhl Den naruby a Den pohádkových postav). Své návrhy předneseme na další schůzce parlamentu.

6. Termín další schůzky: v pátek 23. 3. 2018 v 9.40 h ve sborovně

 

Sepsala: Mgr. Irena Eisnerová

 

ZÁPIS ZE 4. SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Dne 5. 1. 2018

Přitomni: Natálie Babičková, Filip Kubík, Viktorie Kotvaldová, Michal Podhorský, Veronika Češpivová, Jana Urbanczyková, Tereza Kloučková, An.na Krikunova, Daniel Štěpka, Adéla Čermáková, Jan Pondělíček

Nepřítomni: Dominik Novák, Ondřej Čermák, Diana Straková, Fanda Šanda, Jakub Štefanský

Program

1. Přivítání

2. Poděkování za zodpovědné hodnocení vánoční výzdoby + pochvala za svědomitý přístup všech tříd

3. Problémy ve třídách

4. Zhodnocení akcí za 1. pololetí

· Diskuze, co se líbilo x nelíbilo

· Úkol na příští období  - na TH zhodnotit akce třídy a odevzdat do 19.1 paní ředitelce

5. Termín další schůzky

Průběh

1) Přivítali jsme se se žáky ŽP.

2) Poděkování za spravedlivé hodnocení vánoční výzdoby ve třídách a vánoční výzdobu ve všech třídách.

3) Probrali jsme problémy ve třídách – nikde žádné; informování o šikaně v 6. A a 6. B s pomocí p. uč. Gerlach a vedení školy vyřešeno, 8. 1. mimořádná třídní schůzka, na které budou informováni také rodiče

4) Zhodnotili jsme akce, které se konaly v 1. pololetí, bavili jsme se o akcích, které se nám líbily a naopak nelíbily. Dostali jsme za úkol zhodnotit je na TH se spolužáky a odevzdat do 19. 1. 2018 paní ředitelce.

5) Domluvili jsme další termín schůzky: 9. 2. 2018 v 9:40 ve sborovně

 

Sepsala: Tereza Kloučková

 

ZÁPIS ZE 3. SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Dne 8. 12. 2017

Přítomni: Natálie Babičková, Jakub Štefanský, Filip Kubík, Viktorie Kotvaldová, František Šanda, Michal Podhorský, Veronika Češpivová, Diana Straková, Ondřej Čermák, Tereza Kloučková, Dominik Novák, Anna Krikunova, Daniel Štěpka, Adéla Čermáková, Jan pondělíček

Program: 1. Vyhodnocení ankety ,,Jak se cítím ve škole''

2. Vyhodnocení vánočních výzdob ve třídách

- čtvrtek 14. 12., 13.30 h 2. stupeň

- pátek 15. 12., 12.35h  1. stupeň

3. Termín další schůzky

Průběh :

1) Přečetli a zhodnotili jsme požadavky tříd sepsali jsme ty nejdůležitější a v průběhu roku budeme   jednotlivé body zlepšovat:

– tmavá místa: WC na 1. i 2. stupni, šatny, šatny u tělocvičny, třídy o přestávkách

2) Dali jsme termín pro vyhodnocení vánočních výzdob ve třídách. Pátek je vyhodnocování prvního stupně a čtvrtek druhého stupně a řekli jsme si, jak to bude probíhat.

3)Další termín schůzky 5.1.2018 9:40 ve sborovně

Zapsala Tereza Kloučková

 

 

ZÁPIS ZE 2. SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Dne 3. 11. 2017

Přítomni: Natálie Babičková, Jakub Štefanský, Filip Kubík, Viktorie Kotvaldová, František Šanda, Michal Podhorský, Veronika Češpivová, Diana Straková, Ondřej Čermák, Tereza Kloučková, Dominik Novák, Anna Krikunova, Daniel Štěpka

Nepřítomni: Adéla Čermáková, Jan Pondělíček (omluveni)

Program:

1. Vyhodnocení ankety ,,Co zlepšit v naší škole''

2. Světlá a tmavá místa ve škole

-kde se cítíme dobře X kde se necítíme dobře

-zpracovat do příště na TH

3. Termín další schůzky

Průběh:

ad1) prošli jsme návrhy jednotlivých tříd a probrali jsme některé sporné body, důležité požadavky jsme poznamenali a budeme sledovat v průběhu roku jejich odstraňování.

ad2) po dvouleté odmlce máme ve třídě v rámci H zhodnotit místa, kde se ve škole cítíme dobře a kde ne + sepsat možné návrhy na nápravu – termín odevzdání do 7.12. 2017 paní ředitelce.

ad3) termín příští schůzky: 8.12 v 9:40 ve sborovně

 

sepsala Tereza Kloučková

 

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Dne 13. 10. 2017/18

Přítomni: Natálie Babičková, Jakub Štefanský, Filip Kubík, Viktorie Kotvaldová, Adéla Čermáková, Jan Pondělíček, František Šanda, Michal Podhorský, Veronika Češpivová, Diana Straková, Ondřej Čermák, Tereza Kloučková, Dominik Novák, Anna Krikunova, Daniel Štěpka

Nepřítomni: Jana Urbanczyková (omluvena)

Program:

1. Přivítání, představení

2. Proč zakládat parlament

3. Smlouva se zástupcem

4. Volba předsedy a zapisovatele

5. Čím se budeme zabývat-cíle letošního roku

6. Úkoly na další období-Akce školy ,co zlepšit

7. Termín další schůzky

 

Průběh:

1) Představili jsme se se žáky ŽP a ujasnily si jeho funkce, seznámili jsme se s našimi právy a povinnosti, podepsali jsme smlouvu, k čemu se člen ŽP zavazuje

2) Hlasováním jsme zvolili předsedu (Daniel Štěpka) a zapisovatele (Tereza Kloučková)

3) Dostali jsme list, kde jsme zvolili, čím se tento rok budeme zabývat:

šikana, průběh hodiny, vztahy žaky s učiteli

4)Dostali jsme úkol na příští schůzku

a) Na TH vyplnit jakou akci bychom chtěli na letošní rok -nápady

b) Co bychom na škole chtěli zlepšit

4) Termín další schůzky: 1. pátek v měsíci v 9:40

3.11 v 9:40hod

 

Zapsala: Tereza Kloučková

 

ZÁPIS ZE 3. SCHŮZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 

Dne: 11. prosince 2015

 

Účastni: Dora Fiedlerová, Patricie Kraus, Matyáš Mencl, Diana Straková, Jana Urbanczyková, Jiří Matuška, , Ivana Čupková, Adriana Straková, Andrea Messnerová, Anna Krupičková

Nepřítomni: Agáta Homolová 6.A – nemoc, Matyáš Onufer, Rostislav Krejbich, Anna Krikunova

 

Program:

1. přivítání

2. zhodnocení vánoční akademie

3. návrhy oblíbených jídel pro ŠJ

4. termín příští schůzky

 

Průběh:

1. Vánoční akademie se všem třídám moc povedla a jejich program hodnotíme jako velmi zdařilý.

2. Pouze 4.A přinesla seznam jídel, které zvolili vce třídě jako oblíbené. Členové parlamentu hlasovali, zda- li se hodí do školního jídelníčku.

Vybraly se tato jídla: nugety z lososa, rybí prsty s bramborovou kaší, bramborová kaše a kuřecí řízek, lasagne, buchtičky se šodó, pizza, boloňské špagety.

Tato jídla předáme vedoucí ŠJ paní Seidlové s prosbou, aby je zařazovala do jídelníčku častěji.

 

Termín příští schůzky: pátek 22. 1. 2016 ve 12.40h ve sborovně

 

 

 

Zapsal: Jiří Matuška 5. A (s pomocí paní ředitelky J)