Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy,Teplice, Na Stínadlech 2386, 415 01

Tel./fax: 417 539 586, e-mail :info@zsnastinadlech.cz, www.zsnastinadlech.cz

Žákovský parlament ve školním roce 2017/18

Třída

Zástupci

4.A

Natálie Babičková

Jakub Štefanský

4.B

Filip Kubík

Viktorie Kotvaldová

5.A

Adéla Čermáková

Jan Pondělíček

6.A

František Šanda

Michal Podhorský

6.B

Veronika Češpivová

Diana Straková

7.A

Jana Urbanczyková

Ondřej Čermák

8.A

Tereza Kloučková

Dominik Novák

9.A

Anna Krikunova

Daniel Štěpka