Autor Patrik Kraus

O autorovi

Výuka od 30.11.

Výuka od 30.11.2020

Celý článek

Stream k přijímacím zkouškám na SŠ

Dobrý den, stejně jako na jaře, i nyní jsem se vzhledem ke vzniklé situaci rozhodl, že nabídnu svůj matematický portál Vašim žákům...

Celý článek

Dotazníkové šetření Život ve škole 2020

Dotazníkové šetření Život ve škole 2020 – prosba o spolupráci v online podobě S touto prosbou se na Vás obrací Fakulta humanitních studií Univerzity...

Celý článek

Microsoft Office Teams

Pro online výuku budeme používat MS Teams. Třídní učitelé rozešlou přístupové informace pro žáky. Na tento způsob komunikace postupně přejde celá...

Celý článek

Covid prázdniny

Celý článek

eRouška

eRouška

Celý článek

Přihlášení a odhlášení obědů

Přihlášení a odhlášení obědů lze provádět na terminálu nebo bankovním převodem na následující den pouze do 14. hod. Prosím, plaťte včas.

Celý článek

Nařízení MŠMT a KHS platná od 5.10. 2020

Usnesení vlády Nařízení MŠMT Nařízení KHS

Celý článek

Příloha ke školnímu řádu

Příloha ke školnímu řádu

Celý článek

Nová pravidla pro karanténu

NOVÁ PRAVIDLA

Celý článek