Microsoft Office Teams

Pro online výuku budeme používat MS Teams. Třídní učitelé rozešlou přístupové informace pro žáky. Na tento způsob komunikace postupně přejde celá...

Celý článek

Covid prázdniny

Celý článek

eRouška

eRouška

Celý článek

Přihlášení a odhlášení obědů

Přihlášení a odhlášení obědů lze provádět na terminálu nebo bankovním převodem na následující den pouze do 14. hod. Prosím, plaťte včas.

Celý článek

Nařízení MŠMT a KHS platná od 5.10. 2020

Usnesení vlády Nařízení MŠMT Nařízení KHS

Celý článek

Příloha ke školnímu řádu

Příloha ke školnímu řádu

Celý článek

Nová pravidla pro karanténu

NOVÁ PRAVIDLA

Celý článek

ŠANCE

Z hygienicko – epidemiologických důvodů je akce ŠANCE (18. – 19. 10. 2020) ZRUŠENA.

Celý článek

Český den proti rakovině

Celý článek

Mimořádné opatření nošení roušek

Mimořádné opatření nošení roušek

Celý článek