„Domácí učení“ – jak to vidí rodiče?“

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

chtěli bychom Vás tímto požádat o pomoc s šetřením „Domácí učení“ – jak to vidí rodiče?“.

Jsme psychologicko-pedagogický tým z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a připravili jsem dotazník, pomocí kterého zjišťujeme, co si myslí rodiče o vzdělávání v domácím prostředí v průběhu pandemie, jak se s požadavky na výuku vypořádali a jak ji celkově řeší.

Šetření s podobným zaměřením již proběhlo několik, ale žádné nebylo tak podrobně zaměřeno na každodenní postupy rodičů a komunikaci se školou během uzavření škol. Navíc žádné z nich nedovolovalo mezinárodní srovnání. Náš dotazník jsme vyvinuli ve spolupráci s francouzskými, německými a italskými kolegy.

Chceme Vás poprosit, zda byste mohli zprostředkovat odkaz na tento elektronický dotazník rodičům vašich žáků. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 25 minut. Odpovědi jsou zcela anonymní. Jako poděkování za čas, který rodiče dotazníku věnují, jim nabízíme 20% slevu na knihy z nakladatelství Portál.

Dotazník je dostupný zde: https://www.surveymonkey.com/r/TQNV39X.

Předpokládáme, že výsledky mohou pomoci nám všem k snazšímu návratu do běžného chodu, ale i k lepší připravenosti na budoucí podobné situace.

Výsledky budeme prezentovat na webu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud nám dáte zpětnou vazbu, pošleme je i přímo do vašich rukou. V dohledné době bychom rádi připravili také šetření mezi školami a vyučujícími.

Děkujeme vám. Uvědomujeme si velkou vytíženost všech lidí okolo vzdělávání a velmi si vážíme Vaší pomoci.

S pozdravem,
Stanislav Štech, Irena Smetáčková a Ida Viktorová