Doplňující volby do školské rady

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY  DO  ŠKOLSKÉ  RADY

Volby se uskuteční ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 16.00 – 17.30 hodin v učebně AJ.

Zákonní zástupci volí svého zástupce.

Navrhovaní kandidáti pro zákonné zástupce

Zakroužkujte pořadové číslo jednoho kandidáta:

Kandidáti:

Poř. č.        Jméno

1.                Ing. Šárka Trakslová

2.               Ing. Alena Hamsová

3.               p. Pavel Zuleger