Dotazník – pouze rodičům s trvalým bydlištěm na území Teplic

Vážení rodiče,
jmenuji se Anežka Marie Kolářová a studuji na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Chtěla bych Vás požádat o spolupráci v rámci mé bakalářské práce na téma Detekce vlivů na úbytek obyvatel ve městě Teplice. Pro její účely bych potřebovala od rodičů vyplnit krátký anonymní dotazník.
Dotazník je určen pouze rodičům s trvalým bydlištěm na území Teplic. U každého žáka stačí jeden z rodičů. Výsledky šetření mohou pomoci městu Teplice zlepšit jeho současnou situaci.
Velmi děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.
S pozdravem

Anežka M. Kolářová