Dotazníkové šetření Život ve škole 2020

Dotazníkové šetření Život ve škole 2020 – prosba o spolupráci v online podobě
S touto prosbou se na Vás obrací Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci realizace výzkumu Život ve škole – národní dotazníkové šetření pro žáky na základním stupni vzdělávání, jíž byla pověřena agentura FOCUS. Cílem projektu je získat spolehlivé informace o proměnách různých hodnotových postojů žáků základních škol a gymnázií. Znalost takových ukazatelů umožňuje vysvětlit příčiny chování žáků ve školním prostředí a působení vrstevnických vztahů ve třídě. Dotazníkové šetření je anonymní data budou vyhodnocována nejníže na úrovni krajů. Děkujeme za spolupráci.