Dotované obědy

Vážení rodiče,

nabízíme Vám zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Ústeckém kraji (obědy ve školách).

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit stravování pro děti v hmotné nouzi navštěvující mateřské a základní školy v Ústeckém kraji, zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti.

Cílová skupina

Děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu, které jsou společně posuzovanými osobami z hlediska nároku na příspěvek na živobytí.

Další informace

Školy se mohou zapojit pro školní rok 2021/2022.

Výzva bude otevřena v březnu t. r.

Školám jsou hrazeny obědy v počtu zapojených dětí (tzv. provařené obědy).

Dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo ve školní  jídelně.

Proces zapojení

Rodič, který se o možnosti podpory stravování dozví, musí dojít na ÚP ČR a podepsat souhlas se zapojením do Operačního programu potravinové a materiální pomoci (údaje se ověřují ve škole). Vše ostatní již zařídí škola.

Nahlaste tedy svůj zájem na ÚP ČR co nejdříve, neboť žádost o zapojení školy se musí vyplnit v průběhu března.

 

Děkuji za spolupráci.

 

V Teplicích 10. 2. 2021                                               Mgr. Irena Eisnerová – ředitelka školy