Konzultační hodiny

Vyučující jsou žákům na distanční výuce k dispozici na MS Teams v době konzultačních hodin:

Mgr. Eisnerová

Pondělí + středa 8.00 – 8.45

p. Valkounová

Pondělí 14.30 – 15.00

Mgr. Lučanová

Pondělí 15.00 – 15.30

p. Ježková

Pondělí 7.20 – 7.50

Mgr. Kraus

Pondělí 8.00 – 8.30

p. Merwitzová

Úterý 9.00 – 9.30

Mgr. Babická

Středa 16.00 – 16.30

Ing. Bc. Gerlach, DiS.

Čtvrtek 9.00 – 10.30

Bc. Bárta

Středa 18.30 – 19.00

Mgr. Hájková

Středa 15.00 – 15.15

Bc. Vysocká

Úterý 10.45 – 11.00

p. Frková

Pondělí + středa 10.45 – 11.00

Mgr. Butkovičová

Středa 9.00 – 9.40