Obědy a družina

Vážení rodiče,
žádáme Vás, abyste při platbě obědů a družiny na účet školy vždy uváděli PŘÍJMENÍ DÍTĚTE (ne Vaše) + správný variabilní symbol pro jídelnu nebo družinu.
Děkujeme za spolupráci. Mgr. Irena Eisnerová