Platba za ŠD

PLATBA ZA ŠD

Poplatek za měsíce duben, květen, červen se vrací na základě žádosti pouze žákům třetích ročníků.

Žákům stávajících prvních a druhých ročníků se poplatek převádí na školní rok 2020/2021. V 1. pololetí bude poplatek 200,- Kč (platba v týdnu 7. – 11. 9. 2020).