Přerušení činnosti školní družiny

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že Rada města Teplice po projednání, ve smyslu ust. § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 0648/19 vzala na vědomí přerušení činnosti školní družiny Základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386, v době školních prázdnin ve školním roce 2019/2020, a to ve dnech 29. až 30. 10. 2019.

Mgr. Irena Eisnerová – ředitelka školy