Příprava na přijímací pohovory

zahájení přípravy 11. 5.

čestné prohlášení