Provoz školy v souvislosti s epidemiologickými opatřeními

 • Život ve škole 
 1. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění (měření teploty).
 2. Zákonný zástupce žáka neposílá do školy nemocné děti (respirační potíže, bolesti hlavy apod.).
 3. Žáci budou mít v tašce roušku pro případ potřeby a svou dezinfekci rukou.
 4. Žáci s alergiemi, astmatem a chronickými onemocněními dýchacích cest škole doloží do 10. 9. lékařské potvrzení, a chodí do školy.
 5. Vyučující 1. hodinu zkontroluje zdravotní stav žáků, nemocné děti pošle do sborovny (stejně tak v průběhu vyučování), ZZ si dítě vyzvedne => odchází k lékaři, informuje školu.
 6. Nepůjde-li ZZ s dítětem k lékaři, může škola žáka vyloučit z vyučování na týden.
 7. Po nemoci nemusí mít dítě potvrzení lékaře, že je zdravé.
 8. Pokud by bylo dítě pozitivní na COVID – 19 => hlásí lékař KHS => ta určí rozsah opatření ve škole, škola informuje žáky a jejich ZZ (na webových stránkách školy).
 9. Zelený semafor= běžný provoz školy, konáme všechny aktivity, kterých se účastní ZDRAVÉ děti (plavání, lyžák ap.) + dodržujeme větrání + dezinfekci rukou a prostor.
 10. Žlutý a červený semafor = škola se řídí nařízeními KHS (př. roušky ve vnitřních prostorách, karanténa pro infekční a trasované jedince.)
 11. Třídní schůzky – proběhnou v září a dubnu (listopadové hromadné TS se ruší).
 12. Informativní TS budou probíhat, na každé TS se doporučuje nošení roušky.
 • Vzdělávací proces 
 1. Navázat na distanční výuku – zopakovat se žáky učivo + procvičit, nezapomenout probrat učivo přeložené do letošního školního roku (viz splnění učebních osnov za 2019/20)
 2. Ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru upustit od některých vzdělávacích obsahů, které nebyly smysluplně realizované distanční formou, a nepřesouvat do následujících ročníků v rozsahu dle ŠVP.
 3. Začátek školního roku bude věnován především zjišťování individuální úrovně dosažených výstupů u jednotlivých žáků a tomu následně přizpůsobeným souhrnům, opakování a individuálně zaměřeným procvičováním a upevňováním učiva a cílem předcházet prohlubování nerovnosti mezi jednotlivými žáky. 

3)  Prevence infekčního onemocnění

 1. Očkování proti chřipce.
 2. Posilovat vlastní obranyschopnost (otužování, vitamíny, sport).
 3. Dodržovat hygienická pravidla (mytí rukou, větrání, odstup 2 metry).
 4. Dezinfekce rukou po cestě v MHD.
 5. V období chřipek nosit ve společných prostorách a MHD roušky.

Děkujeme za spolupráci.