Seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku základní školy ve školním roce  2019/ 2020

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2013.  Rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole: venkovní nástěnka u vchodu do školy
  • na webových stránkách školy zsnastinadlech.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:   5. 4. 2019

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

registrační číslo přidělené uchazeči výsledek přijímacího řízení
01/2019-PZV přijat
02/2019-PZV přijat
03/2019-PZV přijat
04/2019-PZV přijat
05/2019-PZV přijat
06/2019-PZV přijat
07/2019-PZV přijat
08/2019-PZV přijat
09/2019-PZV přijat
10/2019-PZV přijat
11/2019-PZV přijat
12/2019-PZV přijat
13/2019-PZV přijat
14/2019-PZV přijat
15/2019-PZV přijat
16/2019-PZV přijat
17/2019-PZV přijat
18/2019-PZV UPSŘ
19/2019-PZV přijat
20/2019-PZV OŠD
21/2019-PZV přijat
22/2019-PZV přijat
23/2019-PZV přijat
24/2019-PZV přijat
25/2019-PZV přijat
26/2019-PZV přijat
27/2019-PZV OŠD
28/2019-PZV přijat
29/2019-PZV přijat
30/2019-PZV přijat
31/2019-PZV přijat
32/2019-PZV přijat
33/2019-PZV přijat
34/2019-PZV přijat
35/2019-PZV přijat
36/2019-PZV přijat
37/2019-PZV OŠD
38/2019-PZV přijat
39/2019-PZV přijat
40/2019-PZV přijat
41/2019-PZV přijat
42/2019-PZV přijat
43/2019-PZV přijat
44/2019-PZV OŠD
45/2019-PZV přijat
46/2019-PZV OŠD
47/2019-PZV UPSŘ
48/2019-PZV přijat
49/2019-PZV přijat
50/2019-PZV přijat
51/2019-PZV OŠD
52/2019-PZV přijat
53/2019-PZV přijat
54/2019-PZV přijat
55/2019-PZV přijat
56/2019-PZV přijat
57/2019-PZV přijat

 

 

UPSŘ = USNESENÍ O PŘERUŠENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ:

Důvody přerušení: zákonný zástupce požádal o odklad povinné školní docházky a jeho žádost neobsahuje v souladu s § 64 správního řádu všechny náležitosti. Zákonný zástupce byl proto vyzván k doplnění potřebných náležitostí, a to doložení doporučujícího posouzení odborného lékaře a doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení.

 

OŠD = ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

 

 

 

 

 

V Teplicích  5. 4. 2019                                                             Mgr. Irena Eisnerová – ředitelka školy