Virtuální putování kolem ČR – Sladká tečka

Tak jak se řeklo, tak se provedlo.

Na začátku soutěže Virtuální putování kolem ČR jsme žákům slíbili hodnotné ceny pro ty třídy, které zvládnou obejít ČR za 4 týdny. Slib se stal skutečností. Jelikož jsme škola, která je zaměřena také na sport rozhodli jsme se sport podpořit i ve volném čase našich žáků. Po komunikaci s vedením školy, vedení školy uvolnilo finanční prostředky na nákup odměn a sice 63ks sportovních pomůcek (13ks posilovacích gum, 13ks fotbalových míčů, 13ks volejbalových míčů, 13ks švihadel a 11ks basketbalových míčů). Tyto odměny byly poměrově rozděleny do tříd 8.A, 9.A a 9.B. Pro třídu, která ,,napochodovala“ nejvíce kroků se povedlo ve spolupráci s firmou Berounka.cz obdržet darem Vouchery na zapůjčení dvoumístné lodi na jeden všední den – zdarma s platností do konce srpna 2022. Odměny byly náhodně rozlosovány a předány ihned první dva týdny po nástupu do škol.

Ještě jednou bych rád za vyučující TV a za vedení školy poděkoval všem zúčastněným jedincům. A pogratuloval těm, kteří dosáhli cíle. Věříme, že ceny budou mít ve volném čase časté využití. S pozdravem Lukáš Bárta