ZÁPIS

Vážení rodiče,

vzhledem k dané situaci bude probíhat zápis na naší škole v době od 1. 4. do 8. 4.2020 bez účasti dětí. Máte tyto možnosti:

1) Elektronicky:

Vyplněnou žádost o přijetí a Zápisní list (k dispozici na webových stránkách školy), můžete poslat s elektronickým podpisem na email: fojtikova1@centrum.cz nebo do datové schránky: Q2nyiv3

Poté Vám bude přiděleno registrační číslo a předáme Vám další informace.

2) Osobně:

S sebou na zápis přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.

My vám přidělíme registrační číslo a předáme Vám další informace.

3) Poštou:

Na adresu ZŠ Na Stínadlech 2386, 415 01, Teplice

4) Poštovní schránka:

Potřebné a vyplněné (podepsané) formuláře lze vhodit do schránky u vchodu školy.

Odklad PŠD

Pokud žádáte o odklad, je potřeba:

  1. Poslat elektronicky doporučení praktického lékaře, posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa bude škole zasláno datovou schránkou.
  2. Poslat elektronicky žádost o odklad (k dispozici na webových stránkách školy) s elektronickým podpisem na email: fojtikova1@centrum.cz nebo do datové schránky: Q2nyiv3
  3. Nebo se můžete dostavit do školy osobně.

Ti rodiče, kteří žádali o odklad v loňském školním roce, potvrdí, zda dítě nastoupí/nenastoupí do naší školy (fojtikova1@centrum.cz, 417 539 586). Děkujeme.

Přijatí /nepřijatí žáci budou zveřejněni prostřednictvím přidělených registračních čísel na webových stránkách školy 15. 4. 2020.

Se všemi dotazy se obracejte na Mgr. Alenu Fojtíkovou, zástupkyni ředitelky: fojtikova1@centrum.cz, 417 539 586. 

Úřední hodiny školy pro zápis: pondělí a středa 8,00 – 14,30

                                                   úterý, čtvrtek, pátek 8,00 – 12,00