Závěrečný report – den 5.

Hezký večer,

dnes proběhl poslední den výcviku, lyžovali jsme na stejných místech jako doposud a ve stejných skupinách. Instruktorkám se povedlo ze začátečníků ,,vymačkat,, poslední zbytky sil a naučit žáky dalším novým dovednostem. A za to jim patří poděkování ode mně jakožto vedoucího kurzu. U pokročilých se nám povedlo zlepšit techniku sjezdu, cit pro skluz a nabrat další zkušenosti.

I přes dva chybějící dny výcviku se povedlo 95% žáků – začátečníků, pokročit ve svých lyžařských dovednostech tak, že vyjedou vlekem a sjezdovku sjedou bezpečně. Je jen potřeba natrénované dovednosti rozvíjet i nadále a ideálně tento rok – zejména u začátečníků. U některých to ještě není na samostatnou jízdu bez instruktora, a proto doporučuji ještě jeden či dva dny lyžovat se zkušeným lyžařem či instruktorem.

Večer proběhlo slavnostní ukončení lyžařského výcviku (nikoliv kurzu) a rozdání certifikátů o absolvování kurzu a odměn. Poté se žáci připravovali na večerní odjezd a měli osobní volno.

Zítřejší odjezd je z Bedřichova naplánován na 12:00. Předpokládaný příjezd do Teplic – 14:00 – 15:00

I přes z počátku nevhodné podmínky se instruktorský tým po celou dobu snažil udělat kurz zábavný, zajímavý a efektivní z hlediska výuky. Děkuji všem účastníkům za skvělý pobyt. Poděkování také patří poskytovateli ubytování v penzionu Diana a zejména personálu, který penzion obsluhuje. Když se vymýšlel alternativní plán, vždy byli schopni se našim požadavkům přizpůsobit. Dále bych poděkoval vedení školy za umožnění výjezdu a za podporu, kterou nám dávalo v průběhu příprav. Rád bych také pochválil žáky ZŠ NA STÍNADLECH, kteří i když se nedařilo bojovali a snaha se jim nedala upřít. Nesmíme s poděkováním zapomenout na rodiče, kteří své ratolesti svěřili do našich rukou.

Za instruktorský tým:

Bc. Lukáš Bárta

Bc. Radka Vílová

Bc. Kateřina Kašková

Program dne 7.1.

  1. snídaně
  2. lyžařský výcvik
  3. oběd
  4. odpolední klid
  5. příprava na odjezd
  6. osobní volno
  7. večeře
  8. slavnostní ukončení kurzu, předání certifikátů a odměn
  9. osobní volno