Změna cen obědů

Školní jídelna při základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy

                              Na Stínadlech2386,Teplice 415 01

——————————————————————————————–

Kalkulace ceny obědů byla stanovena s vyhláškou č.463/2011 Sb.,

kterou se mění vyhláška č.107/2008 Sb.

 

Strávníci           6-10let                           24,-Kč

Strávníci          11-14let                          26,-Kč

Strávníci nad 15let a více                     30,-Kč

Cizí strávníci                                            58,-Kč

 

                                      Zpracovala: ved.ŠJ Seidlová Iveta

V Teplicích 1.9.2020