Přehled plánovaných akcí na školní rok 2018/2019

ZÁŘÍ 2018

Datum

Činnost

3. 9. pondělí

Slavnostní zahájení nového školního roku

10. 9. pondělí

 

 

Zahajovací třídní schůzky

-          slavnostní zahájení nového školního roku ve ŠJ v 15,30h

(vyúčtování příspěvků šk. rok 2017/18)

-          1. stupeň 16.00h

-          2. stupeň 16.00h

12. 9. středa

Fotografování žáků 1. r. (250,- Kč)

27. 9. čtvrtek

Evropský den jazyků - projekt žáků 2. stupně

27. 9. čtvrtek

Odevzdání příspěvku na akce školy (za rodinu 300,- Kč)

28. 9. pátek

státní svátek

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

ŘÍJEN 2018

Datum

Činnost

v 1. týdnu

Zahájení činnosti zájmových kroužků

 

Schůzka Školské rady – schválení Výroční zprávy za rok 2017 - 18

1. – 13. 10.

Projekt – 1. stupeň: Draci

1. 10. pondělí

Den otevřených dveří (možnost navštívit vyučování)

Informativní třídní schůzky (1. + 2. stupeň od 16 – 17h)

Konzultace IVP se zástupcem PPP

8.10.

Schůzka školské rady v 16.00 h

1. 10. – 9. 12 pondělí

Plavání 3. A, 3. B

. 10. ne + po

Akce ŠANCE – přehlídka středních škol a učilišť (8.+ 9. r.)

29. + 30.10. po + út

Podzimní prázdniny

28. 10. neděle

Státní svátek (Den české státnosti)

31. 10. středa

Odevzdání přihlášky ke studiu na SŠ s talentovou zkouškou

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

LISTOPAD 2018

Datum

Činnost

6. 11. úterý

Večer strašidel – od 16,30h (žáci 1. stupně, děti z MŠ, rodiče)

6. 11. úterý

Den otevřených dveří (možnost navštívit výuku)

17. 11. sobota

Státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)

22. 11. čtvrtek

Pedagogická rada (ve 14h)

22. 11. čtvrtek

Třídní schůzky + volby do školské rady

-          1. stupeň 16.00h

-          2. stupeň 16.30h

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

PROSINEC 2018

Datum

Činnost

5. 12. středa

Den otevřených dveří (možnost navštívit vyučování)

5. 12. středa

Vánoční akademie pro rodiče v 16h (Dům kultury Teplice)

22. 12. - 2. 1. 2017

Vánoční prázdniny

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

LEDEN 2019

Datum

Činnost

3. 1. čtvrtek

Zahájení vyučování po vánočních prázdninách

7. 1. – 15. 3. pátek

Plavání 2. A, 2. B

7. 1. pondělí

Informativní třídní schůzky (1. + 2. stupeň od 16 – 17h)

15.1.

Zahájení talentových zkoušek na SŠ

24. 1. čtvrtek

Pololetní pedagogická rada (ve 14h)

dle sněhových podm.

Lyžařský výcvik žáků sedmého ročníku (podle sněhových podmínek)

31. 1. čtvrtek

Vysvědčení

 

Testování Kalibro 9. r., 7. r.

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

ÚNOR 2019

Datum

Činnost

1. 2. pátek

Jednodenní pololetní prázdniny

7. 2. čtvrtek

Den otevřených dveří (možnost navštívit výuku)

22. 2. pátek

odevzdání přihlášek ke studiu (kontrola VP)

25. 2. – 3. 3.

Jarní prázdniny

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

BŘEZEN 2019

Datum

Činnost

1. 3. pátek

Den otevřených dveří (možnost navštívit výuku)

4. 3. pondělí

Informativní třídní schůzky (1. + 2. stupeň od 16 – 17h)

4. – 8. 3.

Týden otevřených dveří (8.00 – 14.00)

 

Testování Kalibro 3., 5. r.

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

 

DUBEN 2019

Datum

Činnost

1. + 2. 4. po + út

Zápis žáků do 1. třídy

18. + 19. 4. čt + pá

Velikonoční prázdniny

22. 4.

Velikonoční pondělí

25. 4. čtvrtek

pedagogická rada (ve14h)

Schůzka Školské rady

26. 4. čtvrtek

 

Třídní schůzky

-          1. stupeň 16.00h

-          2. stupeň 16.30h

 

1. kolo přijímacích pohovorů na SŠ

do 30.4.

Termín pro odklad povinné školní docházky

26. 4. pátek

Den Země - projekt žáků 2. stupně

26. 4. pátek

Pálení čarodějnic - projekt 1. stupeň

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

KVĚTEN 2019

Datum

Činnost

1. 5. středa

Státní svátek (Svátek práce)

8. 5. středa

Státní svátek (Den vítězství)

od 9. 5. čtvrtek

2. kolo přijímacích pohovorů na SŠ

31.5.

Oslava Dne dětí

 

OČMU

 

Dobrovolné příspěvky na „Adopci na dálku“

ČERVEN 2019

Datum

Činnost

3. 6. pondělí

Informativní třídní schůzky (1. + 2. stupeň od 16 – 17h)

4. 6. úterý

schůzka rodičů budoucích prvňáčků (16,00h)

10. – 14.6.

1.stupeň ŠvP Malá Skála

20. 6. čtvrtek

závěrečná pedagogická rada (ve 14h)

21. 6. pátek

sportovní den „Stínadláček“ - projekt žáků 1. a 2. stupně

27. 6. čtvrtek

rozloučení se žáky 9. ročníku

28. 6. pátek

konec školního roku

1. 7. – 31.8.

Hlavní prázdniny