Naše škola

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech, je malá pavilónová škola, založena roku 1961. Je úplnou základní školou, s kapacitou 380 žáků, kterým poskytuje základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku.

Projektové dny

Projekty

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Dokumenty ke stažení

Školní vzdělávací program - ŠVP

DOTACE Z EU

Finanční podpora primární prevence