Naše škola

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech, je malá pavilónová škola, založena roku 1961. Je úplnou základní školou, s kapacitou 380 žáků, kterým poskytuje základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku.

Projektové dny

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Projekty

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Veškeré dokumenty ke stažení

Školní vzdělávací program - ŠVP

Certifikáty