Vedení školy

Mgr. Irena Eisnerová

ředitelka školy

Tel.: 417 539 586
eisnerova@zsnastinadlech.cz

Mgr. Alena Fojtíková

zástupkyně ředitelky

Tel.: 417 539 586
fojtikova@zsnastinadlech.cz

Blanka Heřmanová

hospodářka školy

Tel.: 417 539 586
info@zsnastinadlech.cz

Iveta Seidlová

vedoucí školní jídelny

Tel.: 417 531 120
jidelna@zsnastinadlech.cz

Pedagogický sbor

Mgr. Petra Jakoubě

Třídní učitelka 1.A | I. stupeň

jakoube@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ČT 7:15 -  hod.

Mgr. Lenka Butkovičová

Třídní učitelka 1.B | I. stupeň

butkovicova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 9:00 - 9:40  hod.

Mgr. Martina Němcová

Třídní učitelka 2.A | I. stupeň

nemcova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:20 - 7:40 hod.

Mgr. Hana Kiezlerová

Třídní učitelka 2.B | I. stupeň

kiezlerova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:20 - 7:40 hod.

Mgr. Michaela Štarková

třídní učitelka 3.A | I. stupeň

starkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:20 - 7:40 hod.

Mgr. Jana Zyková

Třídní učitelka 4.A | I. stupeň, Hv

zykova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:20 - 7:40 hod.

Bc. Lucie Pondělíčková

třídní učitelka 4.B | I. stupeň

@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:20 - 7:40 hod.

Mgr. Monika Jelínková

třídní učitelka 5.A | I. stupeň

jelinkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 13:30 - 14:00 hod.

Mgr. Lenka Kalátová

Třídní učitelka 5.B | I. stupeň

kalatova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 11:00 - 11:30 hod.

Ing. Alice Weissová

Třídní učitelka 6.A | M, Ch

weissova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 8:00 - 8:30 hod.

Mgr. Romana Lučanová

Třídní učitelka 6.B | ČJ, D

lucanova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ČT 8:00 - 8:30 hod.

Jolana Ježková

Třídní učitelka 7.A | Aj

jezkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PÁ 7:15 - 7:30 hod.

Mgr. Patrik Kraus

Třídní učitel 7.B |M, Fy, Inf

kraus@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 7:30 - 7:50 hod.

Lenka Merwitzová

Třídní učitelka 8.A | Z, Hv

merwitzova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PÁ 7:15 - 7:30 hod.

Mgr. Vladimíra Babická

Třídní učitelka 9.A | Aj, Nj

babicka@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 7:15 - 7:30 hod.

Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS.

Třídní učitelka 9.B | Aj

gerlach@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ČT 10:00 - 10:40 hod.

Bc. Lukáš Bárta

Tv, SpS

barta@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ČT 11:00 - 11:15 hod.

Bc. Karolína Vysocká

Př, Tv

vysocka@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 7:30 - 7:40 hod.

Mgr. Monika Hájková

Čj, ORv

hajkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 7:20 - 7:40 hod.

Veronika Frková

M, Inf

frkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:20 - 7:40 hod.

Bc. Jitka Burešová

Vychovatelka ve školní družině

buresova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 15:00 - 15:15 hod.

Barbora Bindrová

Vychovatelka ve školní družině

bindrova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 15:00 - 15:15 hod.

Tereza Hříbalová

Vychovatelka ve školní družině

hribalova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 15:00 - 15:15 hod.

Jana Ottenschlägerová

Asistentka pedagoga
Vychovatelka ve školní družině

ottenschlagerova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 11:45 -  hod.

Jana Thomanová

Asistentka pedagoga

tomanova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ČT 7:35 -  hod.

Barbora Francová

Asistentka pedagoga

francova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:30 -  hod.

Blanka Bodláková

Asistentka pedagoga

bodlakova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:30 - 7:40 hod.

Lucia Kubáčková

Asistentka pedagoga

kubackova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:20 - 7:40 hod.

Lucie Bramborová

Asistentka pedagoga

bramborova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:45 -  hod.

Kristína Guillebotová 

Asistentka pedagoga

guillebotova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:45 -  hod.

Správní zaměstnanci

 

Školník

Eva Šenková

Uklízečka

Dana Sochová

Uklízečka

Jana Bachofnerová

Uklízečka

Jídelna

Iveta Seidlová

Vedoucí školní jídelny

Tel.: 417 531 120
jidelna@zsnastinadlech.cz

Ivana Riedlová

Vedoucí kuchařka

Jitka Valentová

Kuchařka

Zlatuše Drozdová

Kuchařka

Michaela Svobodová

Kuchařka

Miluše Veverková

Pracovnice provozu školní jídelny

Jitka Fořtová

Pracovnice provozu školní jídelny