Vedení školy

Mgr. Irena Eisnerová

ředitelka školy

Tel.: 417 539 586
eisnerova@zsnastinadlech.cz

Mgr. Alena Fojtíková

zástupkyně ředitelky

Tel.: 417 539 586
fojtikova@zsnastinadlech.cz

Blanka Heřmanová

hospodářka školy

Tel.: 417 539 586
info@zsnastinadlech.cz

Iveta Seidlová

vedoucí školní jídelny

Tel.: 417 531 120
jidelna@zsnastinadlech.cz

Pedagogický sbor

Mgr. Michaela Štarková

třídní učitelka 1.A | I. stupeň | Hv

starkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:30-7:45 hod.

Mgr. Lenka Kalátová

Třídní učitelka 1.B | I. stupeň

kalatova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 7:30-7:45 hod.

Mgr. Jana Zyková

Třídní učitelka 2.A | I. stupeň

zykova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:20-7:40 hod.

Mgr. Jana Kiezlerová

Třídní učitelka 2.B | I. stupeň | Nj

kiezlerova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:20-7:40 hod.

Mgr. Monika Jelínková

třídní učitelka 3.A | I. stupeň

jelinkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 13:00-13:45 hod.

Mgr. Lenka Butkovičová

Třídní učitelka 3.B | I. stupeň

butkovicova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 8:00-8:45 hod.

Mgr. Petra Jakoubě

Třídní učitelka 4.A | I. stupeň

jakoube@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 7:15-7:40 hod.

Mgr. Martina Němcová

Třídní učitelka 4.B | I. stupeň

nemcova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 10:55-11:40 hod.

Dana Izerová

třídní učitelka 5.A | I. stupeň

izerova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 11:40-12:35 hod.

Michaela Dudová

třídní učitelka 5.B | I. stupeň

dudova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 10:00-10:30 hod.

Lenka Merwitzová

Třídní učitelka 6.A | Z, Př, Tv

merwitzova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 9:00-10:00 hod.

Mgr. Vladimíra Babická

Třídní učitelka 7.A | Aj, Nj

babicka@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 7:15-7:40 hod.

Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS.

Třídní učitelka 7.B | Aj

gerlach@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 10:00-10:45 hod.

Ing. Alice Weissová

Třídní učitelka 8.A | M, Ch, Tv, ORV, Inf

weissova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 14:00-14:45 hod.

Jolana Ježková

třídní učitelka 9.A | Aj

jezkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 7:20-7:40 hod.

Mgr. Miroslava Klausová

ČJ, D

klausova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 13:30-14:00 hod.

Dominik Čermák

Inf, Tv

cermak@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:00-7:40 hod.

Mgr. Patrik Kraus

M, Fy

kraus@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 7:15-7:40 hod.

Jitka Beerová, DiS

Vychovatelka ve školní družině

beerova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 11:00-11:30 hod.

Barbora Bindrová

Vychovatelka ve školní družině

bindrova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 11:00-11:30 hod.

Bc. Jitka Burešová

Vychovatelka ve školní družině

buresova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 11:40-12:10 hod.

Jana Ottenschlägerová

Asistentka pedagoga
Vychovatelka ve školní družině

ottenschlagerova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 11:45-12:40 hod.

Jana Thomanová

Asistentka pedagoga

tomanova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 7:25-7:40 hod.

Barbora Francová

Asistentka pedagoga

francova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:25-7:40 hod.

Blanka Bodláková

Asistentka pedagoga

bodlakova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:20-7:40 hod.

Veronika Moulisová

Asistentka pedagoga

moulisova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:30-7:45 hod.

Správní zaměstnanci

Jiří Fuchs

Školník

Eva Šenková

Uklízečka

Dana Sochová

Uklízečka

Jana Bachofnerová

Uklízečka

Jídelna

Iveta Seidlová

Vedoucí školní jídelny

Tel.: 417 531 120
jidelna@zsnastinadlech.cz

Zlatuše Drozdová

Kuchařka

Eva Pejšová

Kuchařka

Ivana Riedlová

Kuchařka

Jitka Valentová

Pracovnice provozu školní jídelny

Miluše Veverková

Pracovnice provozu školní jídelny