Vedení školy

Mgr. Irena Eisnerová

ředitelka školy

Tel.: 417 539 586
eisnerova@zsnastinadlech.cz

Mgr. Alena Fojtíková

zástupkyně ředitelky

Tel.: 417 539 586
fojtikova@zsnastinadlech.cz

Blanka Heřmanová

hospodářka školy

Tel.: 417 539 586
info@zsnastinadlech.cz

Iveta Seidlová

vedoucí školní jídelny

Tel.: 417 531 120
jidelna@zsnastinadlech.cz

Pedagogický sbor

Mgr. Dana Izerová Lasík

Třídní učitelka 1.A | I. stupeň

izerova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 12:15 - 13:00

Mgr. Hana Kiezlerová

Třídní učitelka 1.B | I. stupeň

kiezlerova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:20 - 7:40   

Mgr. Michaela Štarková

Třídní učitelka 2.A | I. stupeň

starkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 7:10 - 7:40

Mgr. Martina Němcová

Třídní učitelka 2.B | I. stupeň

nemcova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO  7:15 - 7:40

Mgr. Jana Zyková

Třídní učitelka 3.A | I. stupeň

zykova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:15 - 7:40

Bc. Lucie Pondělíčková

Třídní učitelka 3.B | I. stupeň

pondelickova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:10 - 7:40

Mgr. Petra Jakoubě

třídní učitelka 4.A | I. stupeň

jakoube@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 8:00 - 8:45

Mgr. Lenka Butkovičová

Třídní učitelka 4.B | I. stupeň

butkovicova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 8:00 - 8:30

Mgr. Monika Jelínková

Třídní učitelka 5.A | I. stupeň

jelinkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 11:50 - 12:30 

Lucie Neckařová

Třídní učetelka 5.B | I. stupeň

lucie.neckarova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 8:00 - 8:45

Bc. Vojtěch Hrbáček

Třídní učitel 6.A | M, Ch

hrbacek@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 10:00 - 10:45 

Lenka Merwitzová

Třídní učitelka 7.A | M, Ch, ORV

merwitzova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 7:00 - 7:45

Jolana Ježková

Třídní učitelka 7.B | Aj

jezkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:00 - 7:45

Mgr. Lukáš Bárta

Třídní učitel 8.A | Z, Tv

barta@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 10:00 - 10:45

Mgr. Monika Hájková

Třídní učitelka 8.B |Čj, ORV

hajkova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 7:20 - 7:45

Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS.

Třídní učitelka 9.A | Aj

gerlach@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ÚT 10:00 - 10:45

Mgr. Romana Lučanová

Třídní učitelka 9.B | Čj, D

lucanova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 9:00 - 10:00

Mgr. Patrik Kraus

M, Fy

kraus@zsnastinadlech.cz
Konzultace: PO 7:30 - 7:45

Mgr. Dmitry Krasnikov

Aj

krasnikov@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 10:50 - 11:40

Jakub Moučka

Inf, TV

moucka@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 7:20 - 7:40

Mgr. Viktor Keller

NJ, D

keller@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 14:00 - 14:30

Bc. Lucie Řeháková

Př, TV

rehakova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: ST 10:55 - 11:40

Bc. Jitka Burešová

Vychovatelka ve školní družině

buresova@zsnastinadlech.cz
Konzultace:  

Barbora Bindrová

Vychovatelka ve školní družině

bindrova@zsnastinadlech.cz
Konzultace:  

Tereza Hříbalová

Vychovatelka ve školní družině

hribalova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: 

Kristina Guillebotová 

Asistentka pedagoga

guillebotova@zsnastinadlech.cz
Konzultace:  

Jana Thomanová

Asistentka pedagoga

tomanova@zsnastinadlech.cz
Konzultace:  

Jana Ottenschlägerová

Asistentka pedagoga
Vychovatelka ve školní družině

ottenschlagerova@zsnastinadlech.cz
Konzultace: 

Jana Jelínková

Asistentka pedagoga

jelinkova.jana@zsnastinadlech.cz
Konzultace:  

Lucia Kubačková

Asistentka pedagoga

kubackova@zsnastinadlech.cz
Konzultace:  

Ing. Lenka Kotlíková 

Asistentka pedagoga

kotlikova@zsnastinadlech.cz
Konzultace:  

Kateřina Míková

Asistentka pedagoga

mikova@zsnastinadlech.cz
Konzultace:  

Jana Jurnečková

Asistentka pedagoga

jurneckova@zsnastinadlech.cz
Konzultace:  

Správní zaměstnanci

Vilém Houdek

Školník

Eva Šenková

Uklízečka

Dana Sochová

Uklízečka

Jana Bachofnerová

Uklízečka

Jídelna

Iveta Seidlová

Vedoucí školní jídelny

Tel.: 417 531 120
jidelna@zsnastinadlech.cz

Ivana Riedlová

Vedoucí kuchařka

Jitka Valentová

Kuchařka

Zlatuše Drozdová

Kuchařka

Michaela Svobodová

Kuchařka

Miluše Veverková

Pracovnice provozu školní jídelny

Jitka Fořtová

Pracovnice provozu školní jídelny