Aktuality pro budoucí prvňáčky

Zápis pro školní rok 2021/2022 

Organizace zápisů: 
Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

Naučte děti přes prázdniny: 

 • Napsat své jméno hůlkovým písmem
 • Zapínat knoflíky, zipy, zavazovat tkaničky
 • Zopakovat si barvy, tvary, levá – pravá, nahoře, dole, vlevo, vpravo 
 • Kreslit, vybarvovat, stříhat podle linie 
 • Umět splnit jednoduchý úkol, zapamatovat si pokyn a dokončit povinnost, vést k samostatnosti

Informace o zápisu do první třídy 

Termín zápisu:

Vážení rodiče,

vzhledem k dané situaci bude probíhat zápis na naší škole v době od 6. 4. do

 9. 4.2021 bez účasti dětí. Máte tyto možnosti:

 

1) Elektronicky:

Vyplněnou žádost o přijetí, Zápisní list a přihlášku do školní družiny (k dispozici na webových stránkách školy), můžete poslat s elektronickým podpisem na email: fojtikova1@centrum.cz nebo do datové schránky: Q2nyiv3

Poté Vám bude přiděleno registrační číslo a předáme Vám další informace.

Termín odevzdání do 26. 4. 2021.

 

2) Osobně:

S sebou na zápis přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.

My vám přidělíme registrační číslo a předáme Vám další informace.

úterý a středa   12,00 – 15,00

čtvrtek                8,00 – 12,00

pátek                   8,00 – 11,00

 

3) Poštou:

Na adresu ZŠ Na Stínadlech 2386, 415 01, Teplice

Termín odevzdání do 26. 4. 2021.

 

4) Poštovní schránka:

Potřebné a vyplněné (podepsané) formuláře lze vhodit do schránky u vchodu školy.

Termín odevzdání do 26. 4. 2021.

 

Odklad PŠD

Pokud žádáte o odklad, je potřeba:

a)     Poslat elektronicky doporučení praktického lékaře, posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa bude škole zasláno datovou schránkou.

b)    Poslat elektronicky žádost o odklad (k dispozici na webových stránkách školy) s elektronickým podpisem na email: fojtikova1@centrum.cz nebo do datové schránky: Q2nyiv3

c)     Nebo se můžete dostavit do školy osobně.

Termín odevzdání do 26. 4. 2021.

 

Ti rodiče, kteří žádali o odklad v loňském školním roce, potvrdí, zda dítě nastoupí/nenastoupí do naší školy (fojtikova1@centrum.cz, 417 539 586). 

Děkujeme.

 

Přijatí /nepřijatí žáci budou zveřejněni prostřednictvím přidělených registračních čísel na webových stránkách školy 30. 4. 2021.

 

Se všemi dotazy se obracejte na Mgr. Alenu Fojtíkovou, zástupkyni ředitelky: fojtikova1@centrum.cz, 417 539 586. 

 


K zápisu potřebujete tyto doklady:

 • rodný list dítěte 
 • občanský průkaz 
 • u cizích státních příslušníků pas 
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo uděleno) 
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní lístek (dostupná na webových stránkách školy, nebo přímo v den zápisu v prostorách školy) 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání k 1. 9. 2021:

 • dítě dosáhne k 31. 8. 2021 věku 6 let 
 • podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
 • absolvování zápisu – posouzení školní zralosti 
 • rodiče se dostaví k zápisu se svým dítětem
 • plánovaný počet přijatých žáků cca 50
 • přednostně přijímáme děti ze spádového obvodu

Přidělení registračního čísla:

 • bude dítěti přiděleno při podání žádosti o přijetí v den zápisu 
 • o přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání 
 • seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na informační nástěnce školy nejpozději do 15 dnů od konání zápisu 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 


Rozhodnutí o odkladu

 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) vydává ředitelka ZŠ s RvTv Na Stínadlech 2386, Teplice 
 • rozhodnutí o odkladu bude kladně vyřízeno, požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, poté odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa 
 • začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku 

Odvolání

 • odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení 
 • podává se prostřednictvím ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje 

Školní družina

 • na webových stránkách školy naleznete odkaz na školní družinu, kde se můžete seznámit s řádem školní družiny a kritérii pro přijetí žáka do školní družiny 
 • do školní družiny přijímáme všechny prvňáčky, kteří si podají řádnou přihlášku do ŠD 

Co by měl budoucí prvňáček vědět aneb základní desatero předškoláka

MŠMT vydalo “Desatero pro rodiče předškolních dětí“ 

 • 1
  Znám své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, pojmenuji členy rodiny.
 • 2
  Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.
 • 3
  Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.
 • 4
  Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku.
 • 5
  Znám barvy (základní i doplňkové).
 • 6
  Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.
 • 7
  Rozliším i drobné detaily na obrázcích.
 • 8
  Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo…).
 • 9
  Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary.
 • 10
  Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

Potřeby pro 1. třídu

Školní aktovka

 • Penál: 2 ks tužky (č. 1 a 2), ořezávátko, guma 
 • Pastelky slabé trojhranné – 6 ks (základní barvy) 
 • Pero tornádo 2 ks (kontrolovat, vyměňovat) 
 • Desky na sešity – malé a velké 
 • Zásobník na písmena 
 • Zásobník na číslice 
 • Malý notýsek s tvrdými deskami (obalit!)
 • Obaly na sešity a knihy – podle učebnic a sešitů 
 • Ručník s poutkem 
 • Ubrousek na svačinu 
 • Přezůvky (se světlou podrážkou, NE pantofle) 
 • Cvičební úbor: cvičky, trenýrky, tričko, tepláková souprava, botasky -  v hadrové tašce/pytlíku - NE v igelitce!!!

Kufřík na výtvarnou a pracovní výchovu se jménem

 • Igelit na lavici pro Vv a Pv, zástěru nebo staré tričko na převlečení 
 • 12 ks slabých trojhranných pastelek na Vv 
 • Štětec kulatý č. 4, 8, 12,  štětec plochý č. 6, 12 
 • Kelímek na vodu – s víčkem proti vylití 
 • Kvalitní temperové barvy, hadřík na barvy, paletu 
 • Voskové pastely 
 • Lepidlo-tyčinka 2 ks 
 • Náčrtník A4 1 ks 
 • Nůžky s kulatým hrotem 

Další

 • Papírové hodiny 
 • 1 ks mýdlo, 2 balíky papírových kapesníků -   VŠE ŘÁDNĚ PODEPSANÉ!!!