Školní jídelna

Žáci se stravují v moderně zařízené školní jídelně v areálu školy, k jejímuž příslušenství patří i vlastní sociální zázemí. Provoz školní jídelny je řízen elektronickými čipy s možností výběru jídel.

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste při platbě obědů a družiny na účet školy vždy uváděli PŘÍJMENÍ DÍTĚTE (ne Vaše) + správný variabilní symbol pro jídelnu nebo družinu. Děkujeme za spolupráci. Vedoucí školní jídelny Iveta Seidlová

Výdej obědů

PO-PÁ | 11:45–14:15 hod.Žáci
PO-PÁ | 11:30–11:45 hod.Veřejní strávníci

Přihláška ke stravování

 • Přihláška ke stravování

  Pokud chcete, aby vaše dítě navštěvovalo školní jídelnu, je nutné vyplnit tuto přihlášku. Vyplněnou přihlášku, prosím, odevzdejte vedoucí jídelny před zakoupením obědů.

Platný ceník

Žáci 6 – 10 let 26 Kč / oběd
Žáci 11 – 14 let 29 Kč / oběd
Žáci 15 a více let 35 Kč / oběd
Studenti35 Kč / oběd
Veřejní strávníci 63 Kč / oběd
Čip50 Kč | Ztrátu čipu, prosím, ihned nahlaste vedoucí školní jídelny!

Pravidla při placení obědů – připomenutí:

Pravidla při placení obědů – připomenutí:

Při platbě obědů přes internet se částka, kterou rodič zaplatí, ihned automaticky rozpočítá na následující dny. Pokud obědy nechcete od následujícího dne po zaplacení, musíte je odhlásit – přes internet nebo telefonicky.
Jestliže dítě nebude moci přijít na oběd, má možnost jej zrušit přes internet (pomocí přihlašovacích údajů) do 14.00h předchozího dne nebo nejpozději v den absence do 8.00h osobně či telefonicky.
Při platbě přes internet vždy uvádějte VS strávníka (jméno a příjmení dítěte) ne rodiče, jinak platba není připsána.
 

Děkuji za spolupráci.

Iveta Seidlová – vedoucí školní jídelny

Pravidla chování ve školní jídelně

 1. Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání a vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování. 
 2. Školní jídelna zajišťuje stravování ve dnech školního vyučování. Ve dnech prázdnin, ředitelského volna, nemoci nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd. 
 3. V době nepřítomnosti žáka ve škole musí rodiče oběd odhlásit, pouze první den nemoci lze oběd vydat do jídlonosiče, ostatní dny lze oběd zakoupit za plnou částku (50 Kč). 
 4. Stravné se platí předem hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 5. Stravné se přihlašuje nebo odhlašuje 24 hodin předem. V případě nepřítomnosti žáka lze oběd odhlásit příslušný den ráno do 8 hodin (možno po telefonu). 
 6. Obědy jsou objednávány a vydávány pomocí čipů. Ztrátu čipu strávník ihned ohlásí vedoucí školní jídelny.
 7. Obědy lze vybírat ze dvou menu, menu č. 2 se vaří pouze v případě alespoň 10 zájemců. 
 8. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga, vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařky. V případě nevhodného nebo hrubého chování může být strávník na základě § 31 zákona č.561/2004 Sb. o základním vzdělávání ze stravování vyloučen. V případě ničení majetku ŠJ bude škola požadovat opravu nebo náhradu vzniklé škody. 

Veřejné stravování

Naše nabídka je velmi vhodná pro důchodce, matky na mateřské dovolené, pro lidi pracující na směny, ale samozřejmě i pro další, kteří ocení každý den komplet čerstvý  oběd, za velmi přijatelnou cenu bez zdlouhavého vaření.

Těší se na vás vedoucí stravování se svým týmem!

Případné další informace vám podáme na telefonu 417 531 120. 

Využijte naši nabídku a přijďte vyzkoušet:

 • 1
  Výběr ze dvou jídel 3x v týdnu
 • 2
  Možnost oběd odnést s sebou domů v přineseném jídlonosiči
 • 3
  Cenu za kompletní menu (polévka,hlavní jídlo,moučník nebo ovoce, nápoj) jen za 63 Kč
 • 4
  Čas oběda v době od 11:15 do 11:45 hod., tedy v době, kdy se ještě nestravují žáci

Tým školní jídelny

Iveta Seidlová

Vedoucí školní jídelny

Tel.: 417 531 120
jidelna@zsnastinadlech.cz

Ivana Riedlová

 Vedoucí kuchařka

Jitka Valentová

Kuchařka

Zlatuše Drozdová

Kuchařka

Jitka Fořtová

Pracovnice provozu školní jídelny

Michaela Svobodová

Kuchařka

Miluše Veverková

Pracovnice provozu školní jídelny