Škola pro všechny, kdo se rádi hýbou.

Od 17.5. žáci 1. stupně prezenční výuka bez rotací.
Od 24.5. žáci 2. stupně prezenční výuka bez rotací.

Zprávy z ředitelny

Informace pro rodiče - výuka od 10.5.
Přečíst celé

Jídelna

Vážení rodiče, nabízíme Vám zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Ústeckém kraji (obědy ve školách).…
Přečíst celé

Událo se ve škole

Informace pro rodiče - výuka od 10.5.
Přečíst celé

Projektové dny

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

COVID - 19

Informace pro rodiče - výuka od 10.5.
Přečíst celé

Z družiny

PLATBA ZA ŠD Poplatek za měsíce duben, květen, červen se vrací na základě žádosti pouze žákům třetích…
Přečíst celé

Naše škola

  • Poskytuje žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
  • Rozvíjí osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat jako demokratický občan.
  • Umožňuje každému jednotlivci plně rozvinout jeho vlastní potenciál bez jakékoli diskriminace.
  • Povzbuzuje žáky k učení a dávat jim nezbytné dovednosti, jak se učit, stimulovat jejich tvůrčí schopnosti.
  • Vytváří bezpečné, klidné a příjemné prostředí, širokou nabídku metod a forem výuky inspirovanou různými pedagogickými směry.