Škola pro všechny, kdo se rádi hýbou.

 Od 4.1. prezenčně 1.AB a 2.AB,

ostatní třídy distančně.

Zprávy z ředitelny

Informace o provozu škol do 10. 1. 2021
Přečíst celé

Jídelna

Poplatek za školní družinu 2020
Přečíst celé

Událo se ve škole

Vyučující jsou žákům na distanční výuce k dispozici na MS Teams v době konzultačních hodin: Mgr. Eisnerová…
Přečíst celé

Projektové dny

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Z družiny

PLATBA ZA ŠD Poplatek za měsíce duben, květen, červen se vrací na základě žádosti pouze žákům třetích…
Přečíst celé

Naše škola

  • Poskytuje žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
  • Rozvíjí osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat jako demokratický občan.
  • Umožňuje každému jednotlivci plně rozvinout jeho vlastní potenciál bez jakékoli diskriminace.
  • Povzbuzuje žáky k učení a dávat jim nezbytné dovednosti, jak se učit, stimulovat jejich tvůrčí schopnosti.
  • Vytváří bezpečné, klidné a příjemné prostředí, širokou nabídku metod a forem výuky inspirovanou různými pedagogickými směry.