Škola pro všechny, kdo se rádi hýbou.

Přejeme všem

krásné prázdniny

Zprávy z ředitelny

Jídelna

Pravidla při placení obědů – připomenutí: Při platbě obědů přes internet se částka, kterou rodič zaplatí, ihned…

COVID - 19

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Adopce na dálku

Naše škola

  • Poskytuje žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
  • Rozvíjí osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat jako demokratický občan.
  • Umožňuje každému jednotlivci plně rozvinout jeho vlastní potenciál bez jakékoli diskriminace.
  • Povzbuzuje žáky k učení a dávat jim nezbytné dovednosti, jak se učit, stimulovat jejich tvůrčí schopnosti.
  • Vytváří bezpečné, klidné a příjemné prostředí, širokou nabídku metod a forem výuky inspirovanou různými pedagogickými směry.