Školní družina

Vaše dítě má možnost navštěvovat školní družinu. Školní družina slouží žákům 1.-3. tříd. V případě volné kapacity i pro žáky 4. ročníků. Kapacita školní družiny je omezená, proto jsou žáci přijímáni dle kritérií. Žáci 1. a 2. třídy jsou přijímáni přednostně. 


Bc. Jitka Burešová
vychovatelka
Konzultace: ÚT 11:40-12:10 hod.

Jitka Beerová, DiS
vychovatelka
Konzultace: PO 11:00-11:30 hod.

Barbora Bindrová
vychovatelka
Konzultace: ST 11:00-11:30 hod.

Jana Ottenschlägerová
vychovatelka
Konzultace: PO 11:45-12:40 hod.


Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Aktuality ze školní družiny

Poplatek za školní družinu 2018/2019:
200 Kč/měsíčně

Poplatek vybírá vedoucí školní jídelny - paní Iveta Seidlová.
Tel.: 417 531 120

září-prosinec | 800,-Termín platby: 10.-14. 9. 2018
leden-červen | 1 200,-Termín platby: 7.-11. 1. 2019

Kritéria pro přijetí do školní družiny

Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníků ZŠ. V případě volné kapacity
budou přijímáni žáci 3. ročníků, dle následujících kritérií a v uvedeném pořadí: 
 
1) každodenní pravidelná docházka do školní družiny (před vyučováním a s odchody po 15. hodině) 
 
2) každodenní pravidelná docházka do školní družiny (s odchody po 15. hodině) 
 
3) vzdálenost dojíždění do školy 

POZOR! V případě opakované neomluvené absence ve školní družině nebo využívání pobytu jen ve velmi omezené míře může být rozhodnuto o vyloučení dítěte z docházky do školní družiny. Rozhodnutí bude rodičům po předchozím upozornění sděleno písemně. Tímto se uvolní kapacita pro nové zájemce, kteří byli odmítnuti.