Školní družina

Vaše dítě má možnost navštěvovat školní družinu. Školní družina slouží žákům 1.-3. tříd. V případě volné kapacity i pro žáky 4. ročníků. Kapacita školní družiny je omezená, proto jsou žáci přijímáni dle kritérií. Žáci 1. a 2. třídy jsou přijímáni přednostně. 


Bc. Jitka Burešová
vychovatelka
Konzultace: ÚT  hod.

Jitka Beerová, DiS
vychovatelka
Konzultace: PO  hod.

Barbora Bindrová
vychovatelka
Konzultace: ST  hod.

Jana Ottenschlägerová
vychovatelka
Konzultace: PO  hod.


Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Aktuality ze školní družiny

PLATBA ZA ŠD Poplatek za měsíce duben, květen, červen se vrací na základě žádosti pouze žákům třetích…
Přečíst celé

Poplatek za školní družinu 2019/2020:
200 Kč/měsíčně

Poplatek vybírá vedoucí školní jídelny - paní Iveta Seidlová.
Tel.: 417 531 120

Poplatek za ŠD je možno platit i přes internet. Informace u vedoucí školní jídelny.

září-prosinec | 800,-Termín platby: 9.-13. 9. 2019; středa 11.9. od 6:00 - 16:30
leden-červen | 1 200,-Termín platby: 6.-10.1. 2020 ; středa 8.1. od 6:00 - 16:30

Kritéria pro přijetí do školní družiny

Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníků ZŠ. V případě volné kapacity
budou přijímáni žáci 3. ročníků, dle následujících kritérií a v uvedeném pořadí: 
 
1) každodenní pravidelná docházka do školní družiny (před vyučováním a s odchody po 15. hodině) 
 
2) každodenní pravidelná docházka do školní družiny (s odchody po 15. hodině) 
 
3) vzdálenost dojíždění do školy 

POZOR! V případě opakované neomluvené absence ve školní družině nebo využívání pobytu jen ve velmi omezené míře může být rozhodnuto o vyloučení dítěte z docházky do školní družiny. Rozhodnutí bude rodičům po předchozím upozornění sděleno písemně. Tímto se uvolní kapacita pro nové zájemce, kteří byli odmítnuti.