Školní družina

Vaše dítě má možnost navštěvovat školní družinu. Školní družina slouží žákům 1.-3. tříd. V případě volné kapacity i pro žáky 4. ročníků. Kapacita školní družiny je omezená, proto jsou žáci přijímáni dle kritérií. Žáci 1. a 2. třídy jsou přijímáni přednostně. 


Bc. Jitka Burešová
vychovatelka
Konzultace: ÚT  hod.

Jitka Beerová, DiS
vychovatelka
Konzultace: PO  hod.

Barbora Bindrová
vychovatelka
Konzultace: ST  hod.

Jana Ottenschlägerová
vychovatelka
Konzultace: PO  hod.


Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Aktuality ze školní družiny

Poplatek za školní družinu 2019/2020:
200 Kč/měsíčně

Poplatek vybírá vedoucí školní jídelny - paní Iveta Seidlová.
Tel.: 417 531 120

Poplatek za ŠD je možno platit i přes internet. Informace u vedoucí školní jídelny.

září-prosinec | 800,-Termín platby: 9.-13. 9. 2019; středa 11.9. od 6:00 - 16:30
leden-červen | 1 200,-Termín platby: 6.-10.1. 2020 ; středa 8.1. od 6:00 - 16:30

Kritéria pro přijetí do školní družiny

Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníků ZŠ. V případě volné kapacity
budou přijímáni žáci 3. ročníků, dle následujících kritérií a v uvedeném pořadí: 
 
1) každodenní pravidelná docházka do školní družiny (před vyučováním a s odchody po 15. hodině) 
 
2) každodenní pravidelná docházka do školní družiny (s odchody po 15. hodině) 
 
3) vzdálenost dojíždění do školy 

POZOR! V případě opakované neomluvené absence ve školní družině nebo využívání pobytu jen ve velmi omezené míře může být rozhodnuto o vyloučení dítěte z docházky do školní družiny. Rozhodnutí bude rodičům po předchozím upozornění sděleno písemně. Tímto se uvolní kapacita pro nové zájemce, kteří byli odmítnuti.