Dny otevřených dveří

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pravidla při návštěvě hodiny

  1. Návštěvníci se při vstupu do školy přezují. 
  2. Návštěvníci mohou vstoupit do výuky jen před jejím zahájením, tj. před začátkem hodiny. V průběhu hodiny již není možné do tříd vstupovat. 
  3. Návštěvníci se usadí na vyhrazené místo a potichu sledují činnost dětí. Pokud přišli jako skupina, nehovoří mezi sebou, aby nerušili práci učitele a dětí. 
  4. Návštěvníci v průběhu vyučování neoslovují učitele ani děti. Pokud je osloví samy děti, stručně jim odpoví a nekladou jim žádné otázky. 
  5. Pokud jsou všechny děti zaměstnané, mohou se návštěvníci potichu procházet po třídě a sledovat jejich činnost zblízka. Fotografovat je možné jen prostředí třídy a vystavené práce, nikoli děti a učitele. 
  6. Písemnosti dětí, materiály a pomůcky si návštěvníci mohou prohlížet po skončení vyučování. Prohlédnuté věci vrací zpět na původní místo. 
  7. Případné otázky zodpoví učitelé po vyučování. 

Příspěvky na akce školy 300 Kč za rodinu

Vyúčtování příspěvků