Přehled učiva ke stažení

Milí žáci a žákyně, zde najdete základní přehled učiva ke stažení
- rozdělený dle jednotlivých tříd a předmětů. Vždy připraveni!

Fyzika


6. ročník

Září

Látky a tělesa
Vlastnosti pevných látek
Vlastnosti kapalin a plynů

Říjen

Částicová stavba látek
Atomy
Síla
Gravitační síla
Vlastnosti gravitační síly

Listopad

Elektrické náboje
Model atomu
Elektrické vodiče
Elektrický výboj

Prosinec

Magnety
Magnetování
Magnetické pole
Země jako magnet

Leden

Měření délky
Přesnost měření
Měření objemu

Únor

Měření hmotnosti
Hustota
Čas

Březen

Měření teploty
Graf - Teplota a čas
Teplotní roztažnost látek

Duben

Elektrický obvod
Schématické značky
Elektrický vodič a izolant

Květen

Účinky elektrického proudu
Rozvětvený elektrický obvod

Červen

Zkrat
Bezpečnost při práci s el. proudem

7. ročník

Září

Klid a pohyb
Popis pohybu
Druhy pohybu

Říjen

Průměrná rychlost
Dělení pohybu podle rychlosti
Grafy pohybu
Dráha rovnoměrného pohybu

Listopad

Vzájemné působení těles
Síla a její měření
Gravitační síla
Skládání sil
Rovnováha sil

Prosinec

Těžiště a tíhová síla
Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Zákon akce a reakce

Leden

Páka
Rovnováha na páce
Výpočty na páce
Kladky

Únor

Tlak
Tlak - výpočty
Smykové tření
Odpor prostředí
Tření v praxi

Březen

Pascalův zákon
Hydraulická zařízení
Hydrostatický tlak
Archimedův zákon
Plavání těles

Duben

Atmosférický tlak
Atmosféra Země a meteorologie
Tlak plynu v uzavřené nádobě
Zdroje světla
Rychlost světla

Květen

Šíření světla
Stín
Odraz světla a rovinné zrcadlo
Kulová zrcadla
Lom světla a úplný odraz

Červen

Rozklad světla
Čočky
Oko

Angličtina


6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Němčina


6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník