Přehled učiva ke stažení

Milí žáci a žákyně, zde najdete základní přehled učiva ke stažení
- rozdělený dle jednotlivých tříd a předmětů. Vždy připraveni!

Online procvičování

Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.

Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.

My u Doktora Matiky věříme, že vyzkoušet se má všechno. Právě proto vám dáváme možnost bezplatné registrace a vyzkoušení většiny funkcí na naší stránce.

Pokud budeme s našimi službami spokojeni, můžete si kdykoliv dokoupit členství ve formě předplatného. S tím získáte za zanedbatelnou částku přístup ke všem kurzům, videím i testům.

Akce!!! Vyberte si úroveň členství (žák, student nebo učenec) a vložte v košíku kód Matika20 a získate přístup ke všem videím a testům do konce školního roku zdarma!!!

Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in

Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).

Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.

Pomůcky k ON-Line vzdělávání v době nouze

Portál Jazyky-online.info je určený pro podporu výuky cizích jazyků jak pro samouky z řad dospělých, tak i pro děti a nejmenší.

Fyzika


6. ročník

Září

Látky a tělesa
Vlastnosti pevných látek
Vlastnosti kapalin a plynů Částicová stavba látek

Říjen

Atomy
Síla
Gravitační síla
Vlastnosti gravitační síly

Listopad

Elektrické náboje
Model atomu
Elektrický vodič
Elektrický výboj

Prosinec

Magnety
Magnetování a magnetické pole
Země jako magnet

Leden

Měření délky
Měření objemu
Měření hmotnosti

Únor

Hustota
Čas

Březen

Měření teploty
Graf - Teplota a čas
Teplotní roztažnost látek

Duben

Elektrický obvod
Schématické značky
Elektrický vodič a izolant

Květen

Účinky elektrického proudu
Rozvětvený elektrický obvod

Červen

Zkrat
Bezpečnost při práci s el. proudem

7. ročník

Září

Klid a pohyb
Popis a druhy pohybu
Průměrná rychlost
Dělení pohybu podle rychlosti

Říjen

Dráha pohybu
Vzájemné působení těles
Síla a její měření

Listopad

Gravitační síla
Skládání sil
Rovnováha sil
Těžiště a tíhová síla

Prosinec

Pohybové účinky síly
Otáčivé účinky síly

Leden

Rovnováha na páce
Výpočty na páce
Tlak

Únor

Tlak - výpočty
Smykové tření
Odpor prostředí
Tření v praxi

Březen

Pascalův zákon
Hydraulická zařízení
Hydrostatický tlak

Duben

Archimedův zákon
Plavání těles
Atmosférický tlak
Tlak plynu v uzavřené nádobě

Květen

Zdroje a rychlost světla
Šíření světla
Stín
Odraz světla a zrcadla

Červen

Lom světla
Rozklad světla
Čočky
Oko

8. ročník

Září

Práce
Síla na kladkostroji
Práce na kladce a páce
Výkon

Říjen

Práce, výkon, účinnost
Energie
Pohybová energie
Polohová energie
Zákon zachování energie

Listopad

Částicové složení látek
Vnitřní energie
Změna vnitřní energie
Jouleův pokus
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Prosinec

Teplo
Vedení tepla
Šíření tepla prouděním a zářením

Leden

Změna skupenství
Tání a tuhnutí
Vypařování a kapalnění
Var

Únor

Výpočet tepla při změně skupenství
Tepelné motory
Vznětový motor
Elektrické jevy
El. vodič a nevodič

Březen

Elektrický obvod
Měření el. proudu
Měření el. napětí
Zdroje el. napětí
Ohmův zákon

Duben

Závislost odporu na vlastnostech vodiče
Zapojování spotřebičů
Výkon, práce a energie el. proudu
Zdroje zvuku

Květen

Šíření zvuku
Tón, hlasitost a barva
Vnímání zvuku
Ochrana před hlukem

Červen

Počasí kolem nás
Meteorologické jevy
Znečišťování atmosféry

9. ročník

Září

Magnetické pole
Magnetické pole cívky s proudem
Elektromagnet

Říjen

Elektromotor
Elektromagnetická indukce
Střídavý proud a napětí
Graf střídavého proudu
Měření střídavého proudu a napětí

Listopad

Transformátor
Výpočty v transformátoru
Rozvodná elektrická síť
Vedení elektrického proudu

Prosinec

Vedení el. proudu v kapalinách
Vedení el. proudu v plynech
Čisté polovodiče
Nečisté polovodiče

Leden

Polovodičová dioda
Usměrňovač
Další využití diod
Elektřina v domě
Elektřina a bezpečnost
Bezpečnost práce s el. spotřebiči

Únor

El.-mg. vlny a záření
Druhy el.-mg. záření
Zdroje záření
Odraz světla

Březen

Lom světla a úplný odraz
Čočky
Oko
Model atomu

Duben

Složení atomu
Radioaktivita
Využití jaderného záření
Jaderné reakce
Řetězová reakce
Jaderný reaktor

Květen

Jaderná energetika
Ochrana před zářením
Astronomie
Vesmírná tělesa
Sluneční soustava
Kamenné planety

Červen

Plynné planety
Keplerovy zákony
Zánik hvězd

Angličtina


6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Němčina


6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník